nieuws

Pps-project beter afwegen

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers zetten steeds vaker de stap naar vergaand geïntegreerde contracten. De nieuwe Handleiding Publiek-Private Comparator maakt het mogelijk potentielë pps-projecten makkelijker af te wegen ten opzichte van een ‘traditioneel’ contract.

Ministerie maakt nieuwe handleiding

De combinatie van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud pakt meestal voordeliger uit dan losse traditionele contracten. Bijna altijd worden de projecten binnen tijd en budget opgeleverd, tegen gemiddeld 15 procent lagere kosten. Toch staan veel opdrachtgevers nog altijd huiverig tegenover dbfmo-contracten. De meerwaarde is nu relatief makkelijk aan te tonen via het Handboek Publiek-Private Comparator van het ministerie van Financiën. ”Hiermee beredeneert en berekent u stap voor stap welke uitvoeringsvorm de beste kansen biedt”, belooft de topambtenaar van het ministerie in zijn voorwoord. Het doorlopen van de vier stappen, van startnotitie via kwalitatieve en kwantitatieve analyse naar eindrapportage, mag maximaal zestien weken in beslag nemen, maar kan ook binnen tien weken zijn afgerond.

Eerd ere varianten van de zogenoemde pp c worden al tien jaar gebruikt bij alle substantiële rijksopdrachten, maar is ook geschikt voor andere overheidsopdrachten. Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst besteden inmiddels al hun grote infra- en gebouwprojecten aan via dbfm(o)-contracten.

Wie de 75 pagina’s doorworstelt en zijn eigen project daarnaast legt, heeft een duidelijke afweging. De contractvorm gaat samen met een eigen jargon van functionele eisen, kasstromen, stakeholders en risico’s. Nieuw is dat ook simpel de afweging gemaakt kan worden voor de bouw van windparken, bedrijfsvoering, ICT- en beveiligingssystemen.

Het is belangrijk de ppc al in de allereerste voorfase te gebruiken. Onderzoek van expertisecentrum Pianoo heeft uitgewezen dat slechts 20 procent van de opdrachtgevers een gedegen afweging maakt van een contractvorm. “Vaak is een bestek al half uitgeschreven als een wethouder roept ‘moeten we niet eens d&c proberen’. Dan wordt een RAW-procedure halverwege omgeschreven en is de kans op teleurstelling levensgroot”, waarschuwde projectmanager Pascal Kersten (Brinkgroep) onlangs in deze krant.

Reageer op dit artikel