nieuws

Onderzoek pps-contracten

bouwbreed

De Algemene Rekenkamer is in de knelpunten en risico’s bij pps-projecten gedoken. Begin juni komen de rekenmeesters met aanbevelingen om de rapportage rond dbfmo-contracten transparanter te maken.

Algemene Rekenkamer bekijkt knelpunten en risico’s

De renovatie van het ministerie van Financiën, de N31 en de Tweede Coentunnel zijn de concrete projecten waarbij de Rekenkamer onderzoekt hoe het Rijk concreet invulling geeft aan pps-contracten. Vooral de vraag of ministers voldoende greep hebben op de uitvoering staat centraal. Daarnaast wordt uitgezocht of de Tweede Kamer voldoende op de hoogte wordt gesteld over pps-projecten en de bijbehorende financiële consequenties.

Het gaat immers zonder uitzondering om zeer langlopende contracten waarbij ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en vaak ook exploitatie in handen van marktpartijen wordt gelegd en de opdrachtgever op afstand controleert en betaalt op basis van prestaties. De Tweede Coentunnel is het eerste pps-project dat niet binnen tijd en budget wordt opgeleverd en het is afwachten of de Rekenkamer een vinger krijgt achter de uiterst karige informatie daarover.

Het rapport verschijnt 6 juni. Die dag krijgt de Tweede Kamer vertrouwelijk te horen wat de uitkomsten zijn en debatteert daar een week later over met minister Dijsselbloem. Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van de regering om ruim dertig nieuwe pps-infra-projecten op te zetten, die moeten leiden tot een structurele bezuiniging van 50 miljoen euro per jaar op de Rijksbegroting. Vooral Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst besteden alle grote projecten aan via dbfm-contracten. Daarbij gaat het onder meer om de wegverbredingen rond Schiphol, Almere en Amsterdam, de Afsluitdijk en de zeesluis IJmuiden, maar ook de nieuwbouw van het RIVM en renovatie van het VROM-gebouw.

Volgens het ministerie van Financiën pakken de kosten van een pps-project tussen de 10 tot 15 procent lager uit ten opzichte van traditionele contracten en is in de afgelopen tien jaar al 800 miljoen euro bespaard. De Rekenkamer kijkt kritisch of die bewering is te staven en is van plan met aanbevelingen te komen om rapportages daarover transparanter te maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels