nieuws

Onderzoek aanbesteden uitgebreid

bouwbreed

Het onderzoek naar openbaar aanbesteden moet breder. Dat is de reden dat de universiteiten van Utrecht en Twente een nieuw onderzoekscentrum oprichten waarin dit multi- en interdisciplinair onderzoek wordt ondergebracht.

Universiteiten richten samen centrum op

Nu nog wordt te eendimensionaal gekeken naar aanbesteden. Of juristen kijken ernaar, of economen/inkopers. “Door het ontbreken van multidisciplinair onderzoek op dit terrein worden vele vragen waarmee de maatschappij op dit moment worstelt, nu niet adequaat beantwoord”, vinden de hoogleraren Elisabetta Manunza (Utrecht) en Jan Telgen (Twente).

Beiden werken al jaren samen. Zo hebben ze begin 2010 al het Academisch Genootschap Aanbesteden opgericht, een groep economen en juristen die zich tot doel stelt te komen tot een betere regulering, stimulering en economische en sociale benutting van de markt voor overheidsopdrachten.

Daarop voortbordurend hebben ze besloten tot de oprichting van het Public Procurement Research Centre waarin ze de discipline-overstijgende onderzoeken van beide universiteiten op het gebied van aanbesteden willen onderbrengen. Tijdens een symposium ‘Nieuwe aanbestedingaswet: nieuwe aanbestedingstechnieken’ op 21 mei in Utrecht wordt het Centrum officieel ten doop gehouden.

Markt

De hoogleraar Europees en interna­tionaal aanbestedingsrecht en haar collega inkoopmanagement zijn er al langer van overtuigd dat aanbesteden en inkoop een dusdanig economisch belang vertegenwoordigt, dat breder onderzoek nodig is. Volgens de OESO wordt in Nederland jaarlijks voor zo’n 120 miljard ingekocht door de publieke sector. Buiten ons land varieert de markt voor overheidsopdrachten van 15 procent van het bruto nationaal product in ontwikkelde landen tot 75 procent in ontwikkelingslanden.

In het centrum kan bijvoorbeeld onderzocht worden of aanbesteden effectief kan zijn als beleidsinstrument om doelstellingen op sociaal en ander maatschappelijk gebied te verwezenlijken. De Europese Unie is druk bezig de laatste hand te leggen aan een nieuwe aanbestedingsrichtlijn waarin concreet doelen als werkloosheidsbestrijding, bevordering van duurzaamheid en innovatie en sociale insluiting komen te staan.

Reageer op dit artikel