nieuws

‘Omgevingswet verhoogt kansen op natuurincidenten’

bouwbreed Premium

De kans op natuurincidenten neemt toe door de nieuwe Omgevingswet. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL liet een natuurtoets los op de nieuwe wet die bouwprocedures tracht te versimpelen. De energiecentrale in de Eemshaven noemt het als voorbeeld: de bouw is al ver gevorderd, terwijl de procedures voor de verplichte natuurvergunning nog lopen. Of minister Schultz daar wakker van ligt is onduidelijk. In een begeleidende brief benadrukt ze dat de inhoud van het rapport niet het standpunt van het kabinet hoeft weer te geven.

Het PBL adviseert verder om normen minder generiek vast te stellen en meer bij de lokale omstandigheden te laten aansluiten: “Zo is het denkbaar dat normen voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen en intensieve landbouwgebieden worden versoepeld, terwijl die voor waardevolle natuurgebieden en dichtbevolkte locaties juist worden aangescherpt.”

Het wetsvoorstel benut onvoldoende de creatieve ideeën uit de samenleving. Om onnodige overheidskosten te voorkomen, zou Schultz de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij projecten meer bij de initiatiefnemer kunnen leggen, stelt het PBL. Extra waterregels zijn ook nodig. Anders dreigt het gevaar van overstromingen in woonwijken.

Reageer op dit artikel