nieuws

In Sluis moet er voor elke nieuwe woning één weg

bouwbreed

Van de crisis hebben ze weliswaar niet zo’n last, maar als krimpgemeente in westelijk Zeeuws-Vlaanderen bouwt Sluis slechts mondjesmaat voor de eigen bevolking om te voorkomen dat er leegstand ontstaat. Daarbij geldt het principe: wie een of meerdere nieuwe woningen wil toevoegen aan de bestaande voorraad, moet hetzelfde aantal eerst slopen of een bijdrage storten in het herstructureringsfonds.

“Ons antwoord op de krimp is veranderen van kwantiteit in kwaliteit”, stelt waarnemend burgemeester Jacques Suurmond. Het aantal inwoners – rond de 24.000 – vertoont al jaren een dalende trend. Die teruggang probeert de gemeente af te vlakken met initiatieven om nieuwkomers te trekken naar een van de zeventien kernen in het uitgestrekte gebied van Sluis. Zo spelen de lokale makelaars actief in op de groeiende populariteit van de grensstreek onder de Vlamingen door gericht te werven op de Vlaamse markt. “Vlamingen betalen hier al gauw 40.000 tot 50.000 euro minder voor kwalitatief goede woningen”, zegt wethouder Peter Ploegaert van ruimtelijke ordening en bouwtoezicht.

Emigratiebeurs

Daarnaast is Sluis samen met de andere gemeenten al jaren actief op de jaarlijkse Emigratiebeurs. Met dergelijke acties weet Sluis jaarlijks nieuwe inwoners binnen te halen. Vorig jaar vestigden zich 97 Vlaamse huishoudens in Sluis, veelal jonge gezinnen. Toch zijn die aantallen niet genoeg om de krimp tegen te gaan. Het remt hooguit af.

Daarom zet Sluis in op leefbaarheid en kwaliteit. Dat gebeurt nu al enkele jaren binnen het pilotproject ‘Aantrekkelijk Oostburg’, de centrumkern van Sluis waar onder meer ook het gemeentehuis staat. Het Rijk, de provincie en de gemeente zelf hebben elk 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor de pilot met een looptijd van tien tot vijftien jaar. Gemeente, woningeigenaren, ondernemers en woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen trekken samen op om de kwaliteit van huizen, winkels en andere voorzieningen te verbeteren, scholen en een woonzorgcentrum te vernieuwen, het groener maken van de kern en het verminderen van totale woningaanbod. Uiteindelijk zouden er tijdens de pilot 100 tot 150 woningen moeten verdwijnen in Oostburg om zo een betere balans te krijgen tussen de woningvoorraad en het aantal huishoudens. Aan de rand van Oostburg zijn inmiddels ruim dertig corporatiewoningen gesloopt.

Sturen in het woningaanbod is lastig, legt Ploegaert uit. “In de regio is veel particulier bezit. In sommige kernen wel boven de 80 procent. Dat maakt het moeilijk om ingrepen te

doen in je woningbezit.” Dus probeert Sluis eigenaren met onder meer energiepremies en lage rentes op speciale leningen te stimuleren om hun huizen op te knappen. Ook samenvoegen van twee kleine woningen is een optie. De opzet is dat de waardeontwikkeling van de woningen in Oostburg zo gelijke tred moet houden met die in de hele provincie Zeeland. Ploegaert: “Dit idee hebben we vastgehouden, maar het verminderen van de woningvoorraad met 100 à 150 woningen leek geen haalbare kaart.”

Het bouwen van woningen binnen de kernen probeert Sluis strikt te reguleren. Voor elke nieuwe woning moet er ook een verdwijnen. Als dat niet mogelijk is, moet de initiatiefnemer – of dat nu een particulier is of een ontwikkelaar – maximaal 25.000 euro per woning bijdragen aan het gemeentelijk herstructureringsfonds. Geen onredelijke eis voor ontwikkelaars, vindt Ploegaert. De grondprijzen in de regio liggen immers een stuk lager dan in veel andere delen van het land, terwijl de bouwkosten even hoog zijn. “In die zin vinden wij het gerechtvaardigd.”

Terwijl Sluis er alles aan doet om de toename van woningen binnen de kernen te beteugelen, zorgt het toerisme daarbuiten paradoxaal genoeg juist voor een stroomversnelling van de bouw. Na een lange en moeizame aanloopperiode is twee jaar geleden de bouw gestart van recreatiepark Noordzee Résidence aan de zuidkant van Cadzand-Bad. De planning was om de 450 luxe recreatiewoningen in vijf fases te bouwen, maar gezien de belangstelling is het tempo opgevoerd en is de bouw bijna afgerond. In een ander deel van Cadzand-Bad verrijst het complex Duinhof met ruim 130 appartementen voor toeristen.

Ook die tijdelijke bewoners van Sluis, veelal senioren die wel wat te besteden hebben, ziet de gemeente graag komen. Niet alleen in de recreatiegebieden zijn ze welkom, maar ook binnen de kernen wil de gemeente het makkelijker maken om een huis te kopen dat gaat dienen als vakantiewoning. Suurmond: “Ze houden spanwijdte over om leuke dingen te doen. Zo hebben we hier de hoogste dichtheid aan Michelin-sterren van het land: vier restaurants met in totaal zeven sterren op een bevolking van 24.000.”

Reageer op dit artikel