nieuws

Half Rotterdam in twintig jaar op warmtekoudenet

bouwbreed Premium

In de regio Rotterdam moet in 2030 de helft van alle woningen en kantoren aangesloten zijn op een warmtekoudenet. Dat gaat gebruikmaken van restwarmte uit de haven en collectieve koudevoorzieningen in de stad.

Op dit moment is één op de zes woningen in Rotterdam aangesloten op stadsverwarming. In 2030 moet bijna de helft van de woningvoorraad (circa 150.000 woningen) en van alle overige vastgoed gebruikmaken van de warmtekoudevoorziening. Samen zijn ze goed voor een energiebehoefte van 6.600 GWh per jaar. Door betere isolatie en door aansluiting op het netwerk moet het verbruik in 2023 al zo’n 40 procent lager liggen.

Behalve energiewinst moet het warmtekoudenet 80 procent CO 2 -reductie opleveren in de gebouwde omgeving.

Vijftien publieke en private partijen die vorige week een ambitieverklaring hebben getekend, gaan de doelstellingen in nauwe samenwerking uitvoeren. Ondertekenaars zijn, naast verschillende overheden, onder meer energiebedrijven (E.ON Benelux, Eneco, Nuon, Stedin), corporaties (Havensteder, Woonbron), het Warmtebedrijf Rotterdam en de Marktgroep Duurzaam Ontwikkelen Rotterdam. Nu worden vooral nieuwbouwprojecten en nieuwe wijken aangesloten op stadsverwarming. Voor nieuwe woningen en gebouwen geldt sinds 2012 een aansluitplicht op het warmtenet. De komende tijd breidt het netwerk uit richting bestaande gebouwenvoorraad. Aansluiting op het netwerk moet voor de gebruiker kostenneutraal gebeuren. Bestaande woningen en kantoren worden zo mogelijk niet verplicht, maar “verleid via de portemonnee”.

De plannen voorzien ook in een duurzame koudevoorziening in het stadscentrum. Reductie van energieverbruik door koudevraag moet worden bereikt door gezamenlijke opslag van koudeoverschotten. Een samenhangende koude-infrastructuur moet ook voorkomen dat de effectiviteit van – inmiddels veel toegepaste – WKO-systemen vermindert en de ondergron dse capaciteit voor warmtekoudeopslag zijn grens bereikt.

Reageer op dit artikel