nieuws

Giesbers op zoek naar versterking onderhoud

bouwbreed

De Giesbers Groep verlegt geleidelijk de focus naar de bestaande bouw en verkent de mogelijkheden voor overnames van bedrijven in de renovatie- en onderhoudssector.

In het jaarverslag over 2012 meldt de directie voor dat jaar al een groter aandeel van de omzet uit renovatieprojecten dan de voorgaande jaren. Het doel is de activiteiten in deze tak van sport verder uit te breiden. De netto-omzet kwam uit op 131,6 miljoen euro. Dat is 1 miljoen euro meer dan in 2011.

Inspelen op marktontwikkelingen betekent voor Giesbers dat de focus meer dan voorheen komt te liggen op transformatie, renovatie, verduurzaming, onderhoud en bouwservice. Met diensten op deze gebieden richt het bedrijf zich op zowel woning- als utiliteitsbouw.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden ziet de directie lichtpuntjes. De solvabiliteit handhaafde zich vorig jaar op 42 procent. Het resultaat voor belastingen kwam weer uit op het niveau van 2011: 2,1 procent oftewel 2,78 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 2,23 miljoen euro. Ondanks de in het slop geraakte woningmarkt, bleef het bedrijf zitten met niet meer dan drie onverkochte woningen.

Met een werkvoorraad van 22 maanden kan de onderneming de komende tijd vooruit. Eind vorig jaar werd een deel van de projecten van het gefailleerde Gerritsen Bouw overgenomen. Daarmee kreeg de werkvoorraad van nog te bouwen woningen een flinke oppepper.

De onderneming werkt aan de ontwikkeling van energienotaloze woningen. De eerste verwacht het bedrijf het komend jaar te realiseren. Los daarvan wordt er geoefend in de kunst van zoveel mogelijk CO 2 -neutraal bouwen in alle projecten, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw.

Het zijn echter geen tijden waarin het werk voor het oprapen ligt en dat weet Giesbers ook. Ervan uitgaand dat de marktomstandigheden niet drastisch verder veranderen, is het bedrijf voor dit jaar voorzichtig positief over de kans op een resultaat vergelijkbaar met dat van 2012.

Reageer op dit artikel