nieuws

Gemeenten worstelen met regels natuur

bouwbreed

Gemeenten worstelen met regels natuur

Gemeenten moeten duidelijkheid krijgen over hun taken en bevoegdheden als bij de aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat de natuur in het geding komt. Hiervoor moet een handreiking worden opgesteld die de gemeenten kunnen gebruiken. Dat adviseert Alterra, het onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit, in het rapport ‘Keten dienstverlening natuur’, dat deze maand is verschenen.

In het rapport wordt gepleit voor een zogeheten natuurwijzer omgevingsvergunning. Het document kan voorbeelden bevatten van hoe rekening te houden met de effecten van bijvoorbeeld de aanleg van recreatievoorzieningen voor bijvoorbeeld beschermde dier- en plantsoorten. Tevens zou het nuttig zijn binnen gemeenten ambtenaren vrij te maken die de initiatiefnemer van een bouwproject helpt bij het doorgronden van de omgevingsvergunning en verordeningen die op de natuur betrekking hebben.

Reageer op dit artikel