nieuws

De sociale stelpost

bouwbreed

Met social return, of sroi, wordt veel geëxperimenteerd deze dagen. Met name bij gemeentes is er politieke overeenstemming: sroi moet bij elke aanbesteding een rol spelen. Het geeft een sociaal gezicht, zonder dat er één eurocent voor op de begroting hoeft. Dat soort politieke voordeeltjes zijn zeldzaam! En dus worden ze goed uitgenut. Maar dan […]

Met social return, of sroi, wordt veel geëxperimenteerd deze dagen. Met name bij gemeentes is er politieke overeenstemming: sroi moet bij elke aanbesteding een rol spelen. Het geeft een sociaal gezicht, zonder dat er één eurocent voor op de begroting hoeft. Dat soort politieke voordeeltjes zijn zeldzaam! En dus worden ze goed uitgenut.

Maar dan de ambtelijke staf. Die moet deze politieke opdracht in daden omzetten. En dat is lastig. Alleen maar een vijfprocentsbepaling opnemen heeft geen enkele zin. Er moet meer gebeuren. Goed overleg tussen gemeente en opdrachtnemer. Wat heeft de gemeente te bieden? Hoe sluit dat aan bij de behoefte aan menskracht in het werk? Is er ruimte voor alternatieve oplossingen? En welke dan? Eigenlijk staan er maar twee dingen vast: 1) in de aanneemsom moet een bepaald bedrag worden gereserveerd voor social return. En 2) het is de aannemer die uiteindelijk de inspanning moet leveren. De rest is bij aanbesteding nog onduidelijk. Hmmm… Waar ken ik dat van? Juist! Van de stelpost. Dat is al sinds jaar en dag dé manier om met onduidelijke onderdelen van het bestek om te gaan. Duidelijk is dát de keuken geplaatst moet worden, dat de aannemer het gaat doen en dat we er 20.000 euro voor over hebben. Maar hoe en wat, dat bepalen we later wel. En dus nemen we een stelpost op voor de keuken van 20.000 euro. Lopende het werk worden de activiteiten gezamenlijk nader vorm gegeven. En worden de kosten ervan ten laste van de stelpost gebracht.

Social return als stelpost dus. Ik denk dat bestekschrijvers en aannemers daar prima mee uit de voeten kunnen. Het houdt sr ook weg uit de concurrentie. En het biedt volop mogelijkheden om bestaande inspanningen – zoals al aanwezige leerlingen of sr-kandidaten – mee te wegen. Bijvoorbeeld door hun aandeel in het werk ten laste van de stelpost te brengen. Het blijft natuurlijk nog wel een beetje doorexperimenteren voordat deze praktijk ook weer helemaal uitgekristalliseerd is. Maar dat lijken me experimenten van een andere orde.

Mr. drs. Joost Fijneman

Reageer op dit artikel