nieuws

Brandweer wil meebouwen

bouwbreed

De Nederlandse brandweer wil van a tot z betrokken zijn bij het ontwikkelen van complexe gebouwen. Blijven regels uit, dan treedt de brandweer defensiever op.

Raad Brandweer Commandanten: Ingrijpen kan niet zonder zicht op totale veiligheid

De aandacht voor brandveiligheid in gebouwen is zorgelijk, constateert de Raad van Brandweer Commandanten (RBC). Investeringen blijven uit door de crisis en bovendien zouden opdrachtgevers de regels uit het Bouwbesluit niet serieus genoeg nemen. De brandweer schiet toch wel te hulp, is de gedachte. Deze beweging staat volgens de belangenbehartiger van brandweermannen op gespannen voet met de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen als het gaat om brandveiligheid.

Gebouweigenaren die denken dat de brandweer de brand altijd blust, komen bedrogen uit, waarschuwt de brandweer. “Het bestuur van de veiligheidsregio kan zijn verantwoordelijkheid omtrent de brandweerzorg en de veiligheid van brandweerpersoneel onvoldoende nemen als er geen zicht is op de totale brandveiligheid in een gebouw”, valt op te maken uit een notitie van de brandweer. “Voorkomen is ons devies. Betrek de brandweer bij bouwplannen. Zeker bij complexe risco’s en gebouwen waar minder zelfredzamen verblijven”, verklaart een woordvoerder.

Ge dacht wordt aan een verplicht vooroverleg, waarin de brandweer bij het concreet maken van de plannen direct meedenkt over het brandveiligheidsconcept van een complex bouwwerk. Via wetgeving wil de brandweer betrokken zijn tot en met de gebruiksfase via toezicht. Ook bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen acht de RBC betrokkenheid van belang. Een veiligheidsadvies vooraf zou projectontwikkelaars en eigenaren tijd en geld be sparen.

Het advies van de brandweer komt op het moment dat het kabinet het mes zet in regels. Minister Blok (wonen) werkt aan een wetsvoorstel waarbij het toezicht op bouwplannen ook door marktpartijen mag worden uitgevoerd. Nu mogen allen gemeenten dat. Minister Schultz bereidt op haar beurt de Omgevingswet voor die afrekent met veertig wetten en ruim honderd algemene maatregelen van bestuur. In de conceptversies van de twee wetsvoorstellen is onvoldoende aandacht voor brandveiligheid, aldus de brandweer.

> pagina 15 : commentaar

Reageer op dit artikel