nieuws

Ambities grote bouwer Ymere flink bijgesteld

bouwbreed

Ymere heeft in 2012 een verlies geleden van 230 miljoen euro. De Amsterdamse corporatie schrapt vanwege tegenvallers bijna tweederde van de geplande 275 miljoen euro aan investeringen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de corporatie. Het terugschroeven van de investeringen naar 100 miljoen euro betekent een “zeer forse aderlating” die ook de bouw zal raken, schrijft de raad van bestuur.

In 2012 werd er nog voor 372 miljoen geïnvesteerd in woningverbetering, nieuwbouw en aankopen.

Ymere (76.000 woningen) boekte in 2011 ook al een groot verlies. Toen was de schade 330 miljoen euro. De corporatie staat sinds november 2012 onder verscherpt toezicht vanwege een hoge schuldenlast. De corporatie heeft voor 4,7 miljard euro (bedrijfswaarde) aan woningen en ander vastgoed in bezit en heeft daar 3,8 miljard euro aan leningen tegenover staan. Die verhouding is niet gezond, oordeelde toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Met het vreemde vermogen is onder meer 320 hectare aan grond gefinancierd. De totale rentelasten van Ymere bedroegen vorig jaar 173 miljoen euro. Het afgelopen jaar moest Ymere voor 38 miljoen euro afwaarderen op grond en herontwikkellocaties.

Druk

De Amsterdamse corporatie was tot nu toe een van de meest productieve bouwers. In 2012 werden 1230 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 326 gerenoveerde woningen. Dat de productie de komende jaren flink terug zal lopen is te merken aan de in aanbouw genomen woningen. In 2012 waren dat 710 nieuwbouwwoningen en 303 renovatiewoningen.

Ymere zegt vooral last te hebben van de verhuurdersheffing (oplopend tot 75 miljoen euro), de saneringssteun aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (zo’n 85 miljoen euro voor vijf jaar) en de stagnerende woningmarkt. “Deze druk kan alleen worden opgevangen door het volume van onze investeringen te verlagen in combinatie met extra bezuinigingen en huurverhogingen.”

Reageer op dit artikel