nieuws

Aanwezigheid cultuurtempel drijft prijs woningen op

bouwbreed

De huizenprijzen in de directe omgeving van de Westergasfabriek in Amsterdam zijn fors gestegen nadat het fabrieksterrein een cultuurbestemming kreeg. Vergeleken met vergelijkbare woningen in andere wijken steeg de prijs van een huis in de wijken rondom de Westergasfabriek tussen 5 en 10 procent.

“Het effect stijgt de eerste 300 meter en neemt na 500 meter sterk af”, schrijft Mark van Duijn in zijn proefschrift ‘Location Choice, Cultural Heritage and House Prices’ waarop hij vorige week promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van Duijn constateert dat de herontwikkeling van de Westergasfabriek een investering vergde van 65 miljoen euro. Naar de baten van deze financiële injectie werd vervolgens nauwelijks nog gekeken. Zijn onderzoek wijst nu uit dat de herontwikkeling niet alleen gunstige gevolgen had voor de ondernemers die zich op het terrein vestigden, maar eveneens voor de omliggende wijken. “We vinden dan ook dat de woningprijzen in de omliggende woonwijken – vooral sinds de voltooing van het Westerpark en de renovatie in 2003 – sneller zijn gestegen dan elders in Amsterdam.”

Die ontwikkeling valt op omdat de omgeving van de Westergasfabriek vele decennia tot de minst aantrekkelijke locaties van de hoofdstad behoorde.

Het fabrieksterrein dateert uit het einde van de negentiende eeuw evenals de nabijgelegen Staatsliedenbuurt. Later verrezen in de omgeving nog de Spaarndammerbuurt en de Zeeheldenbuurt die al snel een slechte reputatie kregen vanwege het gebrek aan groenvoorzieningen. Nadat de fabriek zijn functie had verloren, werd in 1981 besloten het fabrieksterrein een andere bestemming te geven, met behoud van de oorspronkelijke bebouwing. Kort daarop bleek de grond zeer zwaar vervuild te zijn. Pas na ruim twintig jaar kreeg het terrein zijn huidige aanzien. De Westergasfabriek is een cultuurtempel die onder meer plaats biedt aan theaters, een televisiestudio en horeca.

De gevolgen hiervan voor de omringende huizen zijn significant. Woningen die op maximaal tweehonderd meter van de Westergasfabriek staan, stegen tussen 2003 en 2009 8 procent meer dan vergelijkbare woningen die op een à twee kilometer afstand van de fabriek liggen. Huizen die op twee- à driehonderd meter van het fabrieksterrein liggen, stegen zelfs met 14 procent in prijs. De reden hiervoor is dat de panden die dicht op het fabrieksterrein liggen meer te maken hebben met verkeershinder en geluidsoverlast.

De resultaten van het onderzoek gelden overigens niet uitsluitend voor het gebied rondom de Westergasfabriek. Ook uit andere landen komen signalen dat industrieel erfgoed dat een nieuwe bestemming heeft gekregen een positieve uitstraling kan hebben op het omringende gebied. Daar komt bij dat uit het onderzoek van Van Duijn eveneens naar voren komt dat de aanwezigheid van historische centra nabij woonwijken een gunstig effect heeft op de prijzen van huizen. “De historische binnensteden maken een stad dus aantrekkelijker en dat blijkt een impact te hebben op de woningprijzen van zowel de eigen gemeente als omliggende gemeenten.” Wordt gekeken naar potentiële huizenkopers, dan blijkt dat in het bijzonder mensen met een hoge opleiding waarde hechten aan de aanwezigheid van historische binnensteden.

Reageer op dit artikel