nieuws

Aanpak van problemen fundering schiet niet op

bouwbreed Premium

Door de economische crisis en het gebrek aan nieuwe regelgeving komt er geen vaart in de aanpak van funderingsproblemen als paalrot. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is het wachten zat en presenteert dinsdag een petitie aan de Kamercommissie Wonen.

Uit een Deltares-onderzoek bleek vorig jaar dat de problemen met funderingen in oudere woningen jaarlijks veel geld kosten. Voor paalrot wordt dat becijferd op zo’n 5 miljard, terwijl die kosten nog kunnen oplopen tot 40 miljard euro.

Toch heeft dat nog niet geleid tot een aanpak van de overheid, zegt KCAF-directeur Ad van Wensen. Volgens Van Wensen liggen de aanbevelingen van het kenniscentrum nog altijd onderop de stapel. “We hebben in de petitie een lijst met wensen opgenomen van maatregelen die liefst op korte termijn genomen moeten worden om de situatie te verbeteren of in ieder geval niet erger te maken. Eén daarvan is om de verantwoordelijkheid over het grondwater bij één overheid te leggen. Nu wijzen provincie, gemeenten en waterschappen nog naar elkaar bij de problemen van wegzakkend grondwater. Met het gevolg dat de huiseigenaar voor de kosten opdraait. Ook is het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van een paragraaf in het koopcontract, waarin de staat van de fundering wordt beschreven.”

De regering stelt dat dit nu al in de bestaande wet is geregeld, maar volgens Van Wensen zijn er in de praktijk geen sancties voor een verkoper die een huis verkoopt met funderingsproblemen en dit niet meldt aan de koper. Als die de schade het niet binnen drie maanden ontdekt, dan kan hij nauwelijks verhaal halen.

“Het wordt nu ook steeds moeilijker voor huizenbezitters om funderingsherstel te financieren. Veel woningen staan met de hypotheek onder water, en dat motiveert mensen niet om er nog meer geld in te investeren. Je ziet steeds vaker dat projecten zelfs worden stilgelegd. Ook in de gespecialiseerde aannemersbranche voor fundering gaat het niet goed.”

Van Wensen pleit dan ook voor een speciaal fonds voor funderingsherstel dat kan worden betaald uit een nieuwe grondwaterbelasting.

Reageer op dit artikel