nieuws

Aanbesteders handhaven contractvoorwaarden niet

bouwbreed

Een lage prijs kan op twee manieren worden goedgemaakt. Of minder kwaliteit leveren dan gevraagd, of via meerwerk proberen toch nog winst te maken. Beide opties gaan ten koste van de opdrachtgever. Die moet de contractvoorwaarden handhaven, vindt de Vereniging van Waterbouwers die hierover met de Unie van Waterschappen in gesprek is.

In de praktijk van het kleinschalig baggeren blijkt steeds vaker dat (een aantal) bedrijven het in de uitvoering niet zo nauw neemt met wat ze de opdrachtgever bij de aanbesteding beloven.

Los van het feit dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van de uitvoering, roept het ook vragen op over de waarde van de aanbieding ten opzichte van de aanbiedingen van andere inschrijvende partijen. Bijkomend probleem is dat de opdrachtgever niet snel genegen is om tot handhaving over te gaan, laat staan tot het intrekken van de gunning. Deze situatie doet het imago van de sector geen goed.

Deze knelpunten bij de uitvoering van werken worden bij de Vereniging van Waterbouwers besproken in het bestuur van het Platform Kleinschalig Baggeren en in de Kerngroep Markt, aangezien het niet alleen een probleem bij kleinschalig baggeren is. In alle segmenten van de bouw komt men dit probleem tegen.

Misstanden

Waterbouwers weten dat er geen wet is tegen het indienen van een heel lage prijs. Een heel lage prijs is, wat de vereniging betreft, in eerste instantie een contractuele zaak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zolang de opdrachtgever niet van mening is dat er sprake is van een abnormaal lage prijs, heeft de vereniging, noch een individueel bedrijf, een poot om op te staan richting opdrachtgever of winnende inschrijver. Pas als met de uitvoering is begonnen en daar misstanden blijken, die ook hard gemaakt kunnen worden, is actie mogelijk.

Maar dan nog kan het zijn dat de prijzen reëel zijn en de uitvoering van het werk voor die prijs in de praktijk overeenkomt met de contractuele afspraken.

Recentelijk is de vereniging op basis van een aanbesteding uit 2012 in gesprek gegaan met de Unie van Waterschappen. De insteek van dat gesprek was om kennis over de markt en haar prijzen bij meerdere opdrachtgevers op de agenda te zetten. Ook was het een roep om contractafspraken te handhaven. Een bedrijf met een lage prijs wordt dan gedwongen zijn aanbieding in de praktijk ook voor die prijs uit te voeren. Voorkomen wordt dat een lage prijs tijdens de uitvoering goedgemaakt wordt met meerwerk en/of het leveren van mindere kwaliteit. Dat doet het imago van de sector geen goed.

De vereniging probeert een tendens te laten zien, van lage prijzen die steeds bij verschillende opdrachtgevers worden ingediend. Zij wil de opdrachtgever daarbij wijzen op de mogelijke gevaren van een abnormaal lage prijs. Gunnen voor een te lage prijs is topoorzaak van problemen op het werk. Slechte kwaliteit en ruzies over meerwerk zijn daar exponenten van.

De Unie van Waterschappen heeft deze zaak inmiddels opgepakt met haar landelijke werkgroep Inkoop en Aanbesteden. Logisch ook, want opdrachtgevers zijn zelf de dupe van slechte prestaties. Het handhaven van de contractvoorwaarden is dan wel het minste waarmee serieus aan de slag gegaan kan worden. Al was het maar omdat het belastinggeld is.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels