nieuws

‘Zuinige auto stimuleren we toch ook?’

bouwbreed Premium

Woningen zonder energierekening zijn nauwelijks in trek. Ambitieloze regels lijken een veelbelovende markt klein te houden. Bouwers met nieuwe concepten hebben het nakijken. Directeuren van BAM en Trebbe doen een beroep op Den Haag. “Denk in woonlasten, niet alleen in energielasten.”

Je kunt nog zo’n pra chtig plan hebben, in de conservatieve bouwsector red je het daar niet alleen mee. Dasja Wickenhagen, adjunctdirecteur conceptuele woningbouw bij BAM, en Gerrit van Wijgerden, directeur bij Trebbe West ontwikkelden concepten voor woningen zonder energierekening. Met vijf andere bouwers die hun eigen nul-op-de-meter-huizen kunnen bouwen proberen ze de concepten al ruim een jaar aan de man te brengen. Het wil nog niet zo lukken.

Wickenhagen: “Ze confirmeren zich aan de gangbare norm. Een epc van 0,6 is verplicht en het energielabel gaat niet verder dan A-plus en A-plusplus. Onze concepten duiken daar ver onder, maar worden op geen enkele manier beloond. Heel somber zijn we niet, maar er is gewoon veel meer mogelijk.”

Van Wijgerden: “Een kopgroep heeft het altijd lastig. Men weet ook niet dat de markt zover is. In het zuiden van het land was er een wethouder die een korting van 7500 op de grondprijs beloofde aan bouwers die een epc kunnen leveren van 0,4. Wij kunnen een energienotaloze woning bouwen binnen de eisen die jullie stellen. Wat onze woning extra kost? Ik denk tussen de 15.000 en 20.000 euro inclusief btw. Maar dat bedrag heb je binnen tien jaar fluitend terugverdiend.”

Wat is het grootste probleem?

Wickenhagen: “Zowel in de koop- als in de huursector wordt er niet geredeneerd vanuit woonlasten. Banken weigeren hogere hypotheken te verstrekken, consumenten realiseren zich niet hoe hoog hun energierekening is die bovendien elk jaar hoger wordt.”

Van Wijgerden: “Corporaties hebben geen prikkel om te investeren in energiebesparende maatregelen. Vooral de huurder profiteert daar volgens de huidige regels van. Over energienotaloos bouwen bestaan bovendien veel misverstanden. Dat het zo veel duurder zou zijn bijvoorbeeld. Onzin. Als een corporatiedirecteur hoort wat wij kunnen, valt zijn mond bijna open van verbazing.

Wij moeten het andere verhaal vertellen. Corporaties hebben het altijd over een onrendabel top en zeggen dat ze niet boven de 130.000 euro mogen uitkomen. Ik weet zeker dat wij met onze energienotaloze woning in de buurt van dat bedrag kunnen komen. Ontzettend weinig corporaties weten dat, denk ik.”

Wat voor deal willen jullie met minister Blok sluiten?

Van Wijgerden: “Als de autobranche met energiezuinige auto’s komt dan krijg je daar korting op en speelt iedereen daar op in. Als wij een energienotaloze woning bouwen krijgen kopers of corporaties daar niets voor. Er is geen enkele regeling of subsidie voor. Per woning denk ik aan een subsidie van 5000 euro. Per jaar kunnen wij er met zijn zevenen zeker 10.000 bouwen. Maar een proef met twee- tot drieduizend woningen zou al mooi zijn. Tot dusverre is het ministerie nog niet al te enthousiast, hoewel de gesprekken nog lopen.”

Wickenhagen vult aan: “Een subsidie kan een boost geven, maar het is belangrijker dat er ruimte komt voor de woonlastenbenadering.”

Is het niet treurig dat de overheid nauwelijks lijkt te luisteren naar onder meer BAM, de grootste Nederlandse bouwer?

Van Wijgerden: “Ja, maar ik heb het idee dat de bouwlobby in zijn algemeenheid niet goed scoort.”

Wat zou u tegen minister Blok willen zeggen?

Van Wijgerden: “Ga nou eens na wat energienotaloos bouwen daadwerkelijk kost? De getallen die ik nu terugzie in Kamerstukken slaan kant nog wal (30.000 euro extra, red.). Ga uit van de echte getallen en laat de markt spreken.”

Wickenhagen: “Geef een boost aan de nieuwbouw. Bouw aan de toekomst.”

Reageer op dit artikel