nieuws

Woonakkoord per saldo nadelig

bouwbreed Premium

Corporaties krijgen meer lucht door het woonakkoord, maar de bouw is niet geholpen met een afgezwakte vorm van huurliberalisatie.

Moet de bouw nu blij zijn met het in februari afgesloten woonakkoord of niet? Regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben de schade voor de corporaties in ieder geval weten te verzachten – daarover is iedereen het eens. Maar hoe de bouw zich precies houdt onder het aangepaste woonbeleid, was nog de vraag.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende de afgelopen maanden het woonakkoord door en kwam maandag tot de conclusie dat maar liefst 75 procent van de eerder voorziene terugval in investeringen en onderhoudsuitgaven bij corporaties nu alsnog kan plaatsvinden. Dat wil zeggen: de investeringen van corporaties vallen over meerdere jaren gezien niet met 1,2 miljard euro terug – wat het effect zou zijn van het regeerakkoord – maar met 0,3 miljard. De verlaging van de verhuurdersheffing van 2,0 naar 1,7 miljard euro in 2017 en het loslaten van maximale huur van 4,5 procent van de woz-waarde, dragen bij aan de verlichting. De corporaties en bouwers zijn nog steeds slechter af, maar het ergste leed is verzacht.

Minder gunstig in het woonakkoord is echter het verlagen van de percentages waarmee de huren mogen worden verhoogd. Daarmee verdwijnt volgens het EIB een prikkel om de goedkope en eenvoudige sociale huurwoning te verwisselen voor een kwalitatief betere (nieuwe) koopwoning of huurwoning. De teruggedraaide huurliberalisatie heeft een dempend effect op de bouwproductie van 250 miljoen euro per jaar, schat het EIB.

Positief is daarentegen de lage btw op renovatiewerk die sinds maart voor één jaar is ingegaan. Dat stuwt het werk in 2013 voor 600 miljoen euro. Maar omdat veel renovatieprojecten door de tijdelijke maatregel naar voren worden gehaald, heeft het een negatief effect van in totaal 120 miljoen euro in 2014 en 2015.

Per saldo gaat de bouw er door alle Haagse maatregelen nog steeds op achteruit.

Een kanttekening is ook dat het EIB er in zijn berekeningen vanuit gaat dat corporaties de geboden huurruimte volledig benutten. Of ze dat doen, is zeer de vraag. Deze week toonde onderzoek van hoogleraar Volkshuisvesting en woningmarkt Peter Boelhouwer van onderzoeksinstituut OTB aan dat de huurquote door het regeringbeleid van sommige inkomensgroepen door het woonakkoord met 5 procent stijgt. Bij eenpersoonshuishoudens in de regio Amsterdam gaat straks zelfs 33 procent van het inkomen op aan de huur.

Mogelijk dat een daling van de hypotheekrente een deel van de huurders naar de koopmarkt kan drijven. Het EIB verwacht wat dat betreft veel van de nog op te richten Nationale Hypotheekinstelling. Als de rente een halve procentpunt daalt, leidt dit tot 2,3 miljard euro meer aan bouwinvesteringen. Dat is goed voor 20.000 voltijdsbanen.

Reageer op dit artikel