nieuws

‘Wij verbeteren het debat met kennis en kwaliteit’

bouwbreed

Op 18 april vond voor de zevende keer het Nationaal Brandveiligheidscongres plaats. Thema van de bijeenkomst in Ede was ‘Vat op brandveiligheid: werken met scenario’s’. Rockwool, multionational in isolatiematerialen, sponsorde het congres en maakte van de gelegenheid gebruik om een eigen visie ter tafel te brengen: brandveiligheid als onderdeel van een integrale benadering.

Het publieke debat verbeteren met kennis en kwaliteit, zodat bestuurders en bouwers de juiste beslissingen kunnen nemen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Dat is een leidende gedachte achter Rockwools sponsorbeleid. Op het hoofdkantoor in Hedehusene werd in 1981 de Rockwool Foundation opgericht. Met deze stichting geeft het Deense bedrijf invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ‘‘De stichting ondersteunt wetenschappelijke, humanitaire en sociale activiteiten. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering van de samenleving’’, verklaart Hannie Stappers, director public affairs bij Rockwool Nederland.

Rockwool neemt die doelstelling bijzonder serieus, zegt Stappers. ‘‘We zijn bijzonder trots op het fonds en zijn doelstellingen. We besteden er ook veel geld aan. Bijna een kwart van het dividend gaat naar de foundation.’’

Op nationaal niveau maakt Rockwool onderscheid tussen sponsoring en maatschappelijke donaties. Als het gaat om giften aan initiatieven zonder commerciële doelstelling, zoals een sponsorloop voor de kankerbestrijding, is sprake van een maatschappelijke donatie. Onder sponsoring verstaat het bedrijf ondersteuning van evenementen die Rockwool de mogelijkheid bieden de eigen visie voor het voetlicht te brengen. Een voorbeeld is het jaarlijkse congres Duurzaam Gebouwd. Een ander voorbeeld het Brandveiligheidscongres.

Rockwools bijdrage aan dergelijke bijeenkomsten is erop gericht bewustwording te creëren. Op het congres in Ede wees het bedrijf op de wenselijkheid om bij het nemen van brandveiligheidsmaatregelen en de keuze van het te gebruiken isolatiemateriaal, meteen ook te letten op andere facetten zoals duurzaamheid, akoestiek, geluidhinder en energieverbruik. Een bedrijf dat investeert in kennis door middel van sponsoring moet niet meteen concrete resultaten verwachten, realiseert Stappers zich. ‘‘Nu sponsoren en morgen resultaat willen zien is niet realistisch. Het is een zaak van lange adem en veel energie. Wij zijn gebaat bij een markt die bewuste keuzes maakt en om kwaliteit vraagt. Dat bereik je pas als veel mensen je visie steunen. ’’

Reageer op dit artikel