nieuws

Waterberging in goten van tuinbouwkassen

bouwbreed Premium

Door regenwater bij hevige buien vast te houden boven op de kassen, hoeven tuinbouwgebieden geen ruimte op te offeren voor waterberging. In het Westland is een proef gestart met de waterbergende kas.

Het idee is simpel: plaats schotjes in de goten van een tuinbouwkas en je houdt regenwater dat er op valt een tijdje vast. Een schotje van 20 centimeter hoogte in een 100 meter lange goot bij een moderne kas kan al gauw 5 kuub water vasthouden. Als dat via een klein gaatje onder in het schot vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater voorkomt het dat bij hevige buien gebieden blank komen te staan, zonder dat er een ruimteverslindende waterberging hoeft te worden aangelegd.

Het idee borrelde twee jaar terug op in het brein van David de Smit van Royal Haskoning DHV. De adviseur ging op zoek naar medestanders om details uit te werken en had al snel een hele club bij elkaar, uiteenlopend van TNO, Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland tot en met Tuinbouworganisaties en Kassensysteembouwers.

Een van de problemen waar hij tegenaan liep was dat zich in de afgedamde goten gemakkelijker bladeren ophopen waardoor het gaatje onderin verstopt raakt. Daarvoor is een schuif ontwikkeld die bij hoog water open gaat zodat het water met veel kracht wegspoelt en het verzameld vuil meeneemt. Het is een mechanisch systeem dat in werking wordt gezet door een vlotter. Zodra die een bepaald waterpeil bereikt trekt hij de schuif omhoog. Als het water verdwenen is zakt hij vanzelf weer terug en damt de goot weer af. De spoelschuif zorgt er tevens voor dat de goot schoon blijft. Een schone goot is van belang voor de lichtinval in de kas. Het kasdak moet immers onbelemmerd zonlicht doorlaten zodat de gewassen kunnen groeien.

Vrijdagmiddag is een officiële proef van start gegaan in Honselersdijk. Daar is het schot in een 40 meter lange goot geplaatst van de Demokwekerij Westland. Het waterpeil in de goot wordt met sensorstrips gemeten. Een geinstalleerde camera maakt filmbeelden van de werking tijdens en na een hevige regenbui.

Een evenlange goot zonder schot, pal naast de proefgoot, wordt op precies dezelfde manier gemonitord en fungeert als referentie. Binnen in de kas wordt onder beide goten op gezette tijden de lichtdoorlatendheid en zoninstraling gemeten.

Polderpeil

Een computersimulatie van de Oude Lierpolder leert dat als het concept op alle kassen in deze Westlandse polder wordt toegepast tijdens hevige buien het polderpeil 5 tot 7 centimeter minder stijgt. Dat is evenveel als het effect van een 10.000 kuub grote waterberging, die in dat gebied al gauw een oppervlak van 2,2 hectare beslaat.

De proef met de waterbergende kas loopt voorlopig tot half september. De maanden juli en augustus, waarin de afgelopen jaren de grootste overlast plaats vond tijdens hevige onweersbuien, zijn dus gedekt. Mogelijk wordt de proef verlengd.

Reageer op dit artikel