nieuws

Vóór de zomer cao-overleg

bouwbreed

De onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao worden als het aan zowel werkgevers- als werknemersorganisaties ligt, dit jaar flink vervroegd.

Werkgevers en vakbonden voorstander van vervroegde onderhandelingen

Bouwend Nederland, maar ook vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen tonen zich bereid om het cao-overleg snel te starten en niet – zoals gebruikelijk – te wachten tot het einde van het jaar.

Vorige week riep cao-onderhandelaar Gijs Buijs van de Aannemersfederatie Nederland in deze krant op om de onderhandelingen niet langer uit te stellen, maar “liefst morgen nog” te beginnen.

“Inzet is om voor de zomervakantie met elkaar om de tafel te gaan”, laat Bouwend Nederland-zegsman Pim Nusselder weten. “Het zou mooi zijn als dat lukt. Er is nog geen concrete datum geprikt, maar wij willen het voortouw nemen om snel tot een afspraak te komen.”

Mieke van Veldhuizen, die namens FNV Bouw de cao-onderhandelingen voert, wacht de uitnodiging af. “Maar laat duidelijk zijn dat wij zeker openstaan voor een gesprek met werkgevers.”

Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen sluit zich daarbij aan. Volgens hem moet er niet met modder worden gegooid, maar constructief worden onderhandeld. “We hebben elkaar nu keihard nodig om de schade van de crisis te beperken en bedrijven en mensen voor de sector te behouden.”

Met het ‘modder gooien’ doelt Lokhorst onder meer op recente uitlatingen van Bouwend Nederland en FNV Bouw in Cobouw . De werkgeversvereniging betichtte de bonden ervan de noodzakelijke modernisering van de bouw-cao tegen te houden. De bouwbond stelde op zijn beurt dat werkgevers slechts uit zijn op het terugdringen van de arbeidskosten. Lokhorst: “Gelet op de grote problemen in de bedrijfstak lijkt het me verstandiger er samen over te praten en oplossingen te zoeken, in plaats van elkaar zwart te maken.”

Complicerende factor is nog wel dat werkgevers onderling ook nog niet op één lijn zitten. Nusselder erkent dat. “Dat moet nog gebeuren.”

Reageer op dit artikel