nieuws

Verlies kleine school aanzet tot bouwgolf

bouwbreed

Nederland staat bol van de plannen om in scholenbouw te investeren. De politieke oprisping om de leercentra met minder dan honderd leerlingen op te doeken, kan voor de aannemers slechts extra werk betekenen.

Theo Leoné

Nederland stopt dit jaar volgens schattingen van Euroconstruct per burger 51,30 euro in de scholenbouw. De bouwsom loopt op tot 867 miljoen euro. Voor 2014 zit een bedrag van 894 miljoen in de pijplijn. Met een raming van 877 miljoen voor 2015 pakt ook het volgende jaar niet slecht uit.

Ons land steekt wat de uitgaven betreft met kop en schouders uit boven buren als België (40,98 euro per burger) en Duitsland (24,30 euro per inwoner). Mijlenver voor echter ligt – dankzij de hoog ontwikkelde publiek-private samenwerkingsprojecten – Groot-Brittannië, dat dit jaar voor maar liefst 8,6 miljard euro vertimmert aan zijn scholen. Goed voor 135,64 euro per burger oftewel dik 2,6 keer zo veel als Nederland investeert.

Het door de coalitiepartijen VVD en PvdA omarmde voorstel van de Onderwijsraad om scholen kleiner dan honderd leerlingen te sluiten, brengt onderwijzend Nederland in rep en roer. Liefst een op de vijf scholen is getroffen. De kleine centra zijn vooral te vinden in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In Zuid-Holland heb je binnen een straal van vijf kilometer de keuze uit 40 basisscholen, 8 vmbo-scholen en opleidingen voor havo dan wel vwo. Voor Drenthe gelden de cijfers 11 basisscholen, 2 vmbo’s en 1 havo/vwo. Regionaal verschillen de situaties dus sterk.

Op het eerste gezicht lijkt het idee om te komen tot scholen van minstens honderd leerlingen financieel niet haalbaar. Al twee jaar lang schrijft de sector rode cijfers. Op de rekeningen van het primaire en voortgezette onderwijs staat voor 2011 een tekort van 171 miljoen euro. In 2010 bedroeg het verlies 190 miljoen. Voor de crisis toesloeg, hielden de scholen jaarlijks een kwart miljard euro aan financiële speelruimte over.

Clusters

Als de politiek de plannen tot schaalvergroting in het onderwijs doorzet, komt een flinke bouwgolf los. Bij de resterende scholen zal immers stevig uitgebreid moeten worden en vanwege het draagvlak niet slechts met kale noodlokalen. De financiering van de schaalvergroting kan alleen lukken door ruim baan te geven aan het instrument van de publiek-private samenwerking. Naar het voorbeeld van Groot-Brittannië, waar private partijen voor clusters van scholen royaal de portemonnee trekken.

Reageer op dit artikel