nieuws

Toenemend aantal fouten in milieueffectrapportages

bouwbreed

Het aantal tekortkomingen in milieueffectrapportages neemt toe. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie MER.

In 2012 toetste de Commissie MER 121 milieueffectrapporten. In 66 procent daarvan trof de commissie belangrijke tekortkomingen aan. Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren. Tussen 2008 en 2012 schommelde dit aandeel tussen 50 en 57 procent.

Ongeveer 70 procent van de milieurapporten die verstrekt zijn bij woningbouwplannen was incompleet. De helft van de onderzoeken ten behoeve van infrastructurele projecten was niet op orde.

Meestal (70 procent) ontbreekt het in de rapporten aan gegevens over de natuur. Eén op de twee keer schort het aan informatie over alternatieven. De meeste tekortkomingen komen voor in bestemmingsplannen landelijk gebied.

De commissie kreeg in 2012 minder

vaak het verzoek om aanvullingen te

beoordelen. Mogelijk komt dat omdat daar sinds vorig jaar voor betaald moet worden, merkt de commissie op in het jaarverslag. In 2012 liet 55 procent van de aanvragers een aanvulling beoordelen.

Een milieueffectrapportage is verplicht voor besluiten van de overheid over plannen van particulieren of marktpartijen, zoals bij de bouw van olieraffinaderijen, kerncentrales, chemische installaties en de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen, vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en (stuw)dammen.

Reageer op dit artikel