nieuws

SER-recept voor stabielere economische ontwikkeling

bouwbreed

Ons land heeft last van negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel. Die moeten alle drie worden aangepakt, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER)

Aanpak op drie fronten nodig, pensioenstelsel, banken en woningmarkt

De Nederlandse economie heeft een sterke uitgangspositie. Toch doen we het slechter dan omringende landen. Dat heeft alles te maken met de huizenmarkt, het bankenwezen en het pensioenstelsel, analyseert de SER in een ontwerpadvies dat binnenkort besproken wordt.

De werkgevers, werknemers en Kroonleden van de SER vinden dan ook dat een breed gedeeld inzicht in de oorzaak van de problemen en in de aard van de oplossingsrichtingen nodig is om het vertrouwen te wekken dat verstandig beleid dat daarop is geënt, tot duurzaam herstel van de groei en werkgelegenheid gaat leiden.

Op het gebied van de woningmarkt moet een stabielere financiering van hypotheken worden gevonden. Dat betekent financiering voor de lange termijn vinden. Gedeeltelijk zou dat kunnen door pensioenfondsen te interesseren, zoals ook de commissie-Dijkhuizen voor ogen heeft. Tijdelijk overheidsgaranties kunnen helpen om een liquide markt in hypotheekpapier te creëren. Dat helpt ook mee om de druk op bankbalansen te verminderen.

Buffer

Daarnaast moet huizenleningen lager worden dan de waarde van de woning. Door verlaging van deze zogenoemde loan-to-value ratio ontstaat een buffer voor het opvangen van een daling van de huizenprijzen Een nog verdere verlaging in de toekomst is volgens de SER onontkoombaar, “maar de timing hiervan luistert gezien de recessie nauw.”

Daarnaast bepleit het polderoverleg anders omgaan met het pensioenstelsel met langere hersteltermijnen. De nu gehanteerde systematiek zorgt juist in slechte tijden voor hogere premies en zelfs afstempelen van pensioenen. Dat schept geen vertrouwen, vindt de SER.

Ook moet het institutionele beleggers aantrekkelijk gemaakt worden om een groter deel van hun beleggingen in Nederland te investeren in plaats van in het buitenland.

Reageer op dit artikel