nieuws

Ruimte voor de Rivier wordt niet volledig gehaald in 2015

bouwbreed Premium

Het programma Ruimte voor de Rivier verwacht dat voor zeven maatregelen de waterveiligheid in 2015 niet gerealiseerd zal zijn. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2012.

De zomerbedverlegging Beneden-IJssel, de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de dijkverleggingen Cortenoever en Voorster Klei en drie dijkverbeteringen zullen niet tijdig gerealiseerd worden. Dat is in strijd met de doelstellingen om in 2015 voor het gehele rivierengebied de waterveiligheidsdoelen bereikt te hebben.

De programmadirectie doet nog wel haar uiterste best om projecten die nog niet gegund zijn te versnellen waardoor oplevering in 2015 toch gehaald zal worden. Dat doet zij door de markt te vragen te onderzoeken of versnelling binnen het budget mogelijk is. Tot nu toe heeft dat er voor één project, de dijkteruglegging bij Lent, toe geleid dat alsnog de veiligheidsdoelstelling gerealiseerd wordt.

Uit het jaarverlag blijkt dat de risico’s verder zijn gedaald. De ‘verwachtingswaarde’ is bijgesteld naar 47 miljoen, 75 miljoen minder dan vorig jaar nog werd verwacht.

I n die risico’s zit onder meer de voorbereidingstijd inclusief mogelijke beroepen. Eind 2012 was voor 75 procent van het budget het bestemmings- of inrichtingsplan vatsgesteld en voor 71 procen t onherroepelijk.

Reageer op dit artikel