nieuws

‘Rottend rioolwater lost putwanden op’

bouwbreed Premium

Rottend rioolwater bedreigt de kwaliteit van het drinkwater. ‘‘Politiek te weinig interessant om er wat aan te doen’’, vindt rioolputfabrikant Mario van Kaam. ‘‘Een bekend probleem waarop goed wordt gecontroleerd en voldoende tegen wordt gedaan’’, zegt Hugo Gastkemper van de Stichting Rioned.

Rioolwater gaat rotten wanneer het te warm wordt en te lang blijft staan in een put. Zo ontstaat condens met zwavelzuur dat de wanden aantast. Het is een sluipend proces dat betonnen putten vaak niet overleven, zegt algemeen directeur van Van Kaam KTL dat in Zaandam onder meer rioolputten maakt uit de kunststoffen PE en PP. Tussentijdse maatregelen als het bekleden van de putwanden met bijvoorbeeld kunststof helpen volgens hem soms niet meer. “Soms zijn putten al zover aangetast dat de betonnen wanden inclusief het wapeningsstaal zijn verdwenen. En je kunt alleen maar bekleden als er nog iets van een wand is.”

Lang voordat een put is verdwenen is al een forse schade ontstaan, zegt Van Kaam. ‘‘De putwanden worden na verloop van tijd poreus. Het vervuilde water komt daardoor in het grondwater terecht. Om de kwaliteit van het drinkwater te borgen, moet er extra hard worden gewerkt door de waterzuiveringsbedrijven. In gebieden met hoge grondwaterstanden dringt het water in de put. Hierdoor moeten de pompen langer draaien om dit extra water af te voeren. De maatschappelijke kosten voor het zuiveren van het water stijgen hierdoor substantieel.’’ Gemeenten en waterzuiveringsbedrijven zijn op de hoogte, maar durven het probleem niet aan te pakken vanwege de kosten.

Zwavelwaterstofgas

‘‘Het is inderdaad een bekend probleem’’, beaamt Hugo Gastkemper van de Stichting Rioned. En er wordt volgens hem wel degelijk iets aan gedaan. “Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat minder snel zwavelwaterstofgas in de putten kan ontstaan, de oorzaak van het probleem.”

Het zwavelwaterstofgas kan het cement in het beton aantasten wanneer het in de put onder zuurstofloze omstandigheden wordt omgezet in zwavelzuur. Dat is te voorkomen met een goede beluchting en met een afdoende doorstroming zodat het water niet te lang in de put blijft staan. Preventieve bekleding van de putwanden werkt wat Gastkemper betreft ook goed. “De Rioleringsrichtlijn legt tot in detail uit hoe schade door rioolgas kan worden voorkomen.”

Reageer op dit artikel