nieuws

Plasterk tegen stijging gemeentelijke lasten

bouwbreed

De onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt te veel. Minister Plasterk (binnenlandse zaken) trekt daarover aan de bel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De stijging van de onroende zaakbelasting bedraagt 3,86 procent. Volgens het ministerie overschrijden gemeenten daarmee de macronorm van 2,7 procent die eerder reeds was vastgesteld. Anders gezegd, de Nederlandse gemeenten oogsten meer ozb dan is toegestaan. Daarom vindt de bewindsman de tijd rijp voor bestuurlijk overleg.

De minister is overigens te spreken over het gegeven dat de stijging van de gemeentelijke woonlasten beneden de inflatie blijft. Deze woonlasten bestaan naast de ozb uit afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze stijgen dit jaar met 1,9 procent, terwijl de inflatie is berekend op 2,75 procent.

Deze relatief geringe stijging komt doordat tegelijkertijd de rioolheffing daalt, terwijl de afvalstoffenheffing minder groeit dan verwacht.

De ozb is berekend door het Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo), onderdeel van de Rijks Universiteit Groningen. Uit de berekeningen blijkt dat huishoudens dit jaar gemiddeld 697 euro betalen aan hun gemeente. Dit bedrag verschilt echter per gemeente. Uit gegevens van het Coelo blijkt dat Wassenaar de duurste gemeente is. De inwoners van die Zuid-Hollandse gemeente betalen jaarlijks 1149 euro ozb. De goedkoopste gemeente daarentegen, Bunschoten, brengt zijn bewoners 508 euro in rekening. VNO-NCW en MKB-Nederland spreken hun zorg uit over de stijging van de ozb. Ze willen dat er een micronorm wordt ingesteld omdat de macronorm is overschreden ondanks dat hierover afspraken zijn gemaakt. De organisaties stellen dat de invloed van de macronorm nihil is. “In individuele gemeenten stijgen de ozb-tarieven erg sterk. Vaak als gevolg van een slechte financiële positie, door bijvoorbeeld verliezen op de grondexploitatie”, zo stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens de werkgeversorganisaties past een micronorm bij de meerjarenafspraken die zijn gemaakt tussen Rijk en decentrale overheden. Daarnaast zorgt zo’n norm ervoor dat gemeenten de lasten niet méér laten stijgen dan met het inflatiepercentage.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels