nieuws

Ontwikkeling Zuidplaspolder gaat op laag pitje verder

bouwbreed

De ontwikkeling van de Zuidplaspolder als woongebied gaat op een laag pitje verder. Een ‘polderstad’ met dertigduizend woningen is van de baan, een variant met maximaal negenduizend huizen moet de verliezen beperken.

Volgens de aangepaste planning worden in het gebied tussen Rotterdam en Gouda tot 2020 zo’n achthonderd woningen gebouwd. Tussen 2020 en 2030 moeten er nog eens vierduizend volgen, de rest komt nog later.

Volgens de berekeningen blijft het verlies voor de Grondbank in dit scenario beperkt. De gemeente Rotterdam kiest daarom toch niet voor totale liquidatie van het omstreden project op het laagste punt van Nederland.

In verband met oplopende renteverliezen was dit overwogen. Het verlies bij niet ontwikkeling van de gronden zou zo’n 83 miljoen euro bedragen, exclusief rentekosten.

De Grondbank werd in 2004 opgericht voor beheer van de opgekochte gronden. Zuid-Holland, Rotterdam, Gouda, Zuidplas en Waddinxveen zouden er grond uit afnemen voor woningbouw.

Binnenstedelijk

Maar de Raad van State vernietigde verschillende exploitatie- en bestemmingsplannen en Rotterdam, dat een belang van veertig procent heeft in de Grondbank, verlegde zijn koers. De stad wil haar woningopgave binnenstedelijk oplossen. De Grondbank beschikt nu nog over 300 hectare. Maar daarvoor is door de crisis op de woningmarkt weinig belangstelling. Recentelijk heeft gemeente Zuidplas volgens afspraak wel grond voor 1200 woningen afgenomen.

Reageer op dit artikel