nieuws

‘Nieuwe bouwvakleerlingen na behalen diploma kansrijk’

bouwbreed

Leerlingen die komend schooljaar aan de tweejarige opleiding voor het bouwvak beginnen, zullen na het behalen van hun diploma relatief makkelijk aan de slag komen. Dat signaleert Fundeon.

Een voorwaarde om aan dat perspectief wat te hebben, is dat de kandidaat-leerlingen het voor elkaar krijgen om naast de theorie ook de praktijk te beoefenen. Om een diploma te behalen via de zogeheten beroeps begeleidende leerweg (bbl) hebben ze een leerwerkplek nodig bij een bouwbedrijf. Het was al moeilijk om die te vinden en volgens Fundeon wordt het steeds moeilijker. Des te meer geldt daarom dat degenen die er toch in slagen aan een bouwvakopleiding te beginnen, over een paar jaar spekkoper zijn.

De hoge uitstroom van werknemers in combinatie met een geringe instroom levert voor de sector in de huidige neergaande markt geen tekort op. Als over een paar jaar de uitgestelde vraag, met name in de woningbouw, moet worden ingehaald, ligt dit anders. Dan zullen bedrijven vaker opdrachten moeten weigeren.

De huidige hoge uitstroom is, ziet Fundeon, voor een flink deel onomkeerbaar. Naast oudere werknemers die de leeftijd hebben om met pensioen te gaan, zitten onder de uitstromers veel 55-plussers, die hun baan verliezen. De werkloosheid onder hen is opgelopen tot 17 procent.

De verwachting is dat deze mensen niet meer terugkomen in het arbeidsproces, ook niet wanneer de markt over een tijdje herstelt. Nu met hen zowel veel arbeidspotentieel als vakkennis verdwijnt, kan snel een nijpend tekort aan vakmensen ontstaan zodra de markt aantrekt . Zodanig zelfs, dat dit een rem zet op de ontwikkeling van de productie.

Reageer op dit artikel