nieuws

‘Milieuprestatienorm mag geen dode letter blijven’

bouwbreed Premium

Stichting Bouwkwaliteit en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) trekken aan de bel bij gemeenten. “De milieuprestatienorm mag geen dood of krachteloos wetsartikel blijven.”

Bouw vergunningen mogen sinds 1 januari van dit jaar niet verstrekt worden als de aanvrager geen berekening maakt van de milieuprestatie. Handhavers kijken er echter nauwelijks naar. Zolang het ontbreekt aan een norm, zien zij de toegevoegde waarde er niet van in. Minister Blok (wonen) toont tot 1 juli clementie, omdat de eisen nog niet zijn opgenomen in het digitale aanvraagsysteem voor vergunningen.

VBWTN en Stichting Bouwkwaliteit laten het er niet bij zitten. Zij vrezen dat het milieuartikel een krachteloos artikel blijft. Zij vragen gemeenten het onderwerp stevig op de politieke agenda te zetten.

Een milieuprestatieberekening is verplicht voor nieuwbouwwoningen en kantoren die groter zijn dan 100 v ierkante meter. De berekening moet voldoen aan bepaalde eisen. Stichting Bouwkwaliteit geeft milieuprestatiebewijzen af voor goede berekeningen. “Hierdoor wordt de toetsing op de aanwezigheid en op de inhoud van een berekening voor alle partijen eenvoudig, krijgt het een landelijk uniforme werkwijze en kan onder goedkeuring van de VBWTN het document door bevoegd gezag worden gezien als een voldoende bewijs dat aan het voorschrift is voldaan”, schrijven de opstellers van de brief.

De milieuprestatienorm volgt naar verwachting in 2015. Hoe de norm er precies uit komt te zien is onduidelijk.

Reageer op dit artikel