nieuws

‘Klimaatneutrale gemeenten nu nog stip op de horizon’

bouwbreed Premium

Te veel huurwoningen slurpen energie. Tijd voor experimenteerruimte, vindt Berend de Vries, één van de vijf klimaatambassadeurs. “De bouw is er klaar voor.”

< Vervolg van pagina 1

Gro te bouwers, corporaties en brancheverenigingen werken aan een deal om honderdduizend huurwoningen energienotaloos te krijgen. Tilburg doet ook mee, zegt Berend de Vries. “Ik hoop dat meer gemeenten ons voorbeeld volgen. Binnenkort spreken we met een kamerlid. Op 18 april wordt het plan aangeboden aan minister Blok.”

De Vries liet oude huurwoningen onderzoeken. Wat blijkt: sommige huurders betalen meer energielasten dan huur. Corporaties willen investeren in oplossingen, maar kunnen die nu niet terugverdienen. Het kabinet moet dat mogelijk maken.

Geld is niet het probleem, legt de wethouder uit. “De vraag die principieel op tafel ligt is: Rijk bent u bereid om niet langer te denken in huurlasten, maar in woonlasten. Corporaties mogen nu niet meer huur vragen voor een woning. Ook niet als zij daarmee de energierekening van hun huurders omlaag brengen. Dat moet veranderen. Wij willen eerst een pilot en daarna moet het gemeengoed worden.” De Vries is positief over de deal. De rekensommen zien er goed uit. “Die proef gaat er zeker komen. Op korte termijn? Wat mij betreft binnen een jaar. We vragen Blok niet het extreme. We vragen ruimte voor lokale overheden en corporaties om goedkoper en energiezuiniger te bouwen.”

De jonge bestuurder is ambitieus. Grote belangen staan energieneutraal bouwen echter in de weg. Het Rijk vreest voor belastinginkomsten. De energieleverancier voor zijn boterham. “Ik heb gewerkt op het ministerie van Economische Zaken. Ik weet dat de energielobby bestaat. Dat is ook een volkomen gezond democratisch gegeven. Maar je moet er wel rekening mee houden.”

De Vries schreef onlangs een brief naar staatssecretaris Mansveld (milieu) namens de vijf klimaatambassadeurs (Rotterdam, Haarlemmermeer, Amsterdam, Eindhoven en Tilburg). Energieneutraal bouwen moet in 2015 al verplicht worden, luidt een van de wensen. “Dat komt te vroeg voor de bouwsector”, reageerden twee onderzoeksinstituten. “Onzin”, oordeelt De Vries. “De gehele bouwsector is misschien nog niet zo ver, maar een aantal bouwers is daar al lang klaar voor. In een aanbesteding vroegen wij onlangs om de economisch meest voordelige aanbieding. Een lokale speler die energieneutraal bouwt, won de opdracht. Dat kan dus gewoon. In de bestaande bouw zijn nog wat uitdagingen. Maar als we met zijn allen gaan zitten wachten tot de bouw gaat veranderen kan het heel lang duren.”

Eisen

De huidige, landelijke regels zoals het Bouwbesluit werken verlammend op innovatie en energiebesparende maatregelen, constateert De Vries. Zij laten niet toe dat een gemeente met hogere ambities, strengere eisen stelt aan bouwprojecten. “Wij willen innovatie in de bouwsector meer ruimte geven. Laat gemeenten aan de bal.”

Hij geeft een voorbeeld van een Vinex-wijk in Tilburg. “Daar probeerden we beter te presteren dan gemiddeld. Dat is gelukt. Nu hebben we daar lol van. De mensen hebben daar een veel lagere energierekening. Wij geven nu bijvoorbeeld ook korting op kavels als er energiezuinige sociale huurwoningen worden gebouwd. Energieneutraal bouwen in 2015 is voor ons echt geen harde eis. Maar als overheid moet je ergens naar toe werken.”

Klimaatambities. Ze komen en gaan, zoals eb en vloed. De Vries ziet dat ook. “Wat een klimaatneutrale gemeente is? Een droom. Voorlopig. Een stip aan de horizon. Maar er zijn meer dan honderd gemeenten verbonden aan het klimaatverbond. En de ene heeft hogere ambities dan de ander. Wat je nu vooral ziet is dat het thema bij gemeenten overeind bleef, maar dat de middelen op rijksniveau op een paar kleine projecten na zijn opgedroogd.”

In de afgelopen jaren is er al iets bereikt. “Wij wilden een verplichte aansluiting op de stadsverwarming. De Neprom voerde daar een stevige lobby tegen. Uiteindelijk kregen we het toch voor elkaar via de Kamer. Maar, Nederland loopt op het thema duurzame energie nog steeds mijlenver achter op de rest van Europa. Dat heeft deels te maken met ons fiscale regime. Nu loont het nog onvoldoende om in zonnecellen te investeren, vanwege juridische en belastingtechnische obstakels.”

Minister Blok komt voor de zomer met een Energienota. Wat De Vries hem graag hoort zeggen? “Dat hij ruimte wil voor innovatie. Omdat hij Nederlandse bouwbedrijven mee wil krijgen in de beweging van energiezuinig bouwen. De grote en de kleinere.”

Reageer op dit artikel