nieuws

Kabinetsbeleid verhoogt loonkosten autonoom

bouwbreed

De kabinetsmaatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt betekenen een loonkostenstijging van 1,5 tot 3,5 procent. OnderhoudNL luidt daarover de noodklok.

OnderhoudNL stuurt brandbrief aan Asscher

In de kabinetsplannen zit een transitiebudget voor werknemers die langer dan een jaar in een bedrijf werken. Dat stuwt de loonkosten met 0,8 procent op. De verhoging van de wachtgeldpremie voor werkgevers betekent 0,7 procent loonkostenstijging.

“Opgeteld verhogen de kabinetsmaatregelen de loonkosten in het gunstigste geval toch al met ruim 1,5 procent. En dit terwijl onze bedrijven snakken naar loonkostenverlaging”, aldus voorzitter Ruud Maas van OnderhoudNL in een brandbrief aan minister Asscher (sociale zaken).

Door de economische crisis kent de bedrijfstak een groeiend aantal flexwerkers met korte contracten. Door de premiedifferentiatie wordt voor die werknemers een vijf keer zo hoge premie betaald, hetgeen een loonkostenstijging betekent van maximaal 3,5 procent. OnderhoudNL vraagt het kabinet dan ook dringend om na te denken over alternatieven die geen effecten hebben op de loonkosten.

Verschuiving

Maas wijst de bewindsman erop dat ook zijn bedrijfstak in zeer zwaar weer verkeert. De werkloosheid loopt hoog op, terwijl tegelijkertijd een verschuiving optreedt in het arbeidsbestand. Het aandeel flexarbeid, zzp’ers, uitzendkrachten en payrollers, is enorm toegenomen tot ongeveer een derde. “Dit komt ook door de gegroeide behoefte aan flexibiliteit in de bedrijven waaraan cao-afspraken steeds minder beantwoorden”, aldus Maas.

Zonder maatregelen kan in zijn visie dat aandeel zelfs nog verder stijgen naar 50 procent. “Werknemerschap wordt nog verder uit de markt geprijsd. Dit, terwijl wij juist omstandigheden nodig hebben om flexwerkers zoals zzp’ers weer in loondienst te laten komen. Van een gelijk speelveld tussen cao-personeel en flexwerkers is al helemaal geen sprake meer”, aldus de voorzitter die graag mee wil denken over alternatieven.

Reageer op dit artikel