nieuws

IJmeerlijn nu nog een ‘stip aan horizon’

bouwbreed

De IJmeerlijn blijft voorlopig een ‘stip aan de horizon’ die pas weer aan de orde komt als Almere 25.000 woningen heeft gebouwd. Dit blijkt uit de ontwerp-structuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer.

Almere vindt lijn absoluut nodig

Almere is tevreden over de structuurvisie. Daarin wordt de positie van de stad voluit erkend, vindt wethouder Henk Mulder van Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Wel vindt de gemeente het jammer dat de zo vurig gewenste IJmeerverbinding niet meer is dan ‘een stip aan de horizon’.

“We begrijpen wel dat het Rijk vanwege de crisis die financiële afweging nu niet kan maken. Maar blijft die extra verbinding achterwege, dan is hoogstedelijke ontwikkeling van Almere-Pampus met 25.000 woningen echt onmogelijk. En zullen we de uitbreiding van Almere met 60.000 woningen beslist niet halen,” aldus de wethouder.

De structuurvisie op basis waarvan bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, gaat uit van een Westelijke ontwikkeling van Almere met zo’n 60.000 extra woningen. Die zijn nodig om ruimte te maken voor de behoefte aan 440.000 nieuwe woningen in de noordvleugel van de Randstad op de lange termijn.

Verder willen de overheden zorgen voor een goede bereikbaarheid in de stedelijke regio Amsterdam-Almere, nu en in de toekomst. Zo is de verdubbeling van de A6 al toegezegd. Dat zal voor de opening van de Floriade worden afgerond. Ook is er geld voor de gedeeltelijke uitbreiding naar vier treinsporen, al wordt de noodzaak daarvan de komende maanden nog wel nader onderzocht.

Ontsluiting

In dat onderzoek worden ook meerdere alternatieven voor de ontsluiting meegenomen, waaronder ook één via de Hollandse Brug. Maar ook de IJmeerverbinding zowel als een metro-achtig systeem dat goed aansluit op het Amsterdamse netwerk, als een IJmeerweg in combinatie met een openbaar vervoerverbinding blijft een optie.

De stedelijke ontwikkeling van Almere zal organisch gebeuren. Daarbij wordt wel rekening gehouden met eventuele infrastructuur. Het Rijk biedt volgens de wethouder voldoende steun. Zo zal er een ‘Almere- fonds’ voor stedelijke ontwikkeling komen. Daarin wordt de grondopbrengst van 15.000 woningen op terrein van het Rijk gestort.

Reageer op dit artikel