nieuws

‘Huizen te lang als cash-cow gezien’

bouwbreed

Het kabinet doet er goed aan nu al te komen met een woningbouwbeleid. Anders stijgen de prijzen straks weer onevenredig snel. Dat zeggen verschillende bouworganisaties.

Woningschaarste voorspelt nu al prijsstijgingen

Nu de bouw nog altijd in een diepe crisis zit, wordt er historisch weinig gebouwd. En dat terwijl de latente vraag er nog onverminderd is. Dat voorspelt dat de prijzen weer zullen stijgen, wellicht zelfs onevenredig snel. Het rapport geeft dan ook aanleiding om nogmaals te benadrukken dat er juist nu beleid nodig is dat gericht is op continuïteit in de productie om mogelijke overcompensatie in de toekomst te voorkomen”, zegt Bouwend Nederland.

De ontwikkelaars en bouwondernemers van de NVB volgen dat. “We dreigen als we zo doorgaan met de lage productie weer in hetzelfde zwaard te vallen van snel stijgende prijzen. We hebben nu een goed onderzoek hoe het komt dat de prijzen uit hun dak zijn gegaan. Ik hoop dat het rapport van de commissie huizenprijzen de ogen van het kabinet opent. We moeten nu schakelen”, zegt directeur Nico Rietdijk.

Winstmarges

Bouwend Nederland vindt het goed dat het rapport nog eens aantoont dat huizen en grond te lang als cash-cow zijn gezien. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de grondprijzen tussen 1985 en 2002 met 400 procent zijn gestegen en de bouwkosten slechts 60 procent. Daarvan is zo’n 40 procent kwaliteitsverbetering. Veranderende regelgeving is voor 18 procent verantwoordelijk voor de prijsstijging. De winstmarges die vervolgens overblijven, zijn nihil, concludeert de commissie.

Ook de Aannemersfederatie Nederland vindt het rapport een “boeiende analyse die de vinger wel op de zere plek legt”. Dat de commissie grenzen wil stellen aan leenmogelijkheden ten opzichte van de waarde van het huis en het inkomen, vindt de federatie reëel.

Het is daarnaast noodzakelijk dat de koerswijziging wordt ingezet en niet alleen het eigenwoningbezit wordt gestimuleerd. Een omslag zal moeten worden gemaakt naar de huurmarkt. De AFNL roept daarom de overheid op om op korte termijn het initiatief te nemen om de bouw van huurwoningen voor corporaties en institutionele beleggers mogelijk te maken en waar mogelijk te stimuleren.

De aanbeveling van de commissie om energiekosten een integraal onderdeel te laten zijn van de woonlasten, kan rekenen op instemming van de federatie. “Daar kan nu direct mee gestart worden.”

Reageer op dit artikel