nieuws

‘Het bedrijf heeft een gunfactor, men wil graag weer met ons wer ken’

bouwbreed

Goldewijk wordt ingericht op een omzet van 40 tot 50 miljoen euro. De catalogusbouw waar het bedrijf groot mee werd, wordt nagenoeg afgezworen. Voor de komende jaren richt het bedrijf zich op nieuwbouw voor de zorgsector, scholen- en woningbouw en renovatie en onderhoud, dicteert algemeen directeur Jaap van Rijsten. “De afgelopen jaren ontbrak het aan een duidelijke focus.”

Het Goldewijk-imperium op het Doetinchemse bedrijventerrein Verheulsweide wekt een wat verlaten indruk. De naast het hoofdkantoor gelegen “inspiratieshowroom” staat leeg. “Het zal nooit weer worden zoals het was”, geeft commercieel directeur en aandeelhouder Nico Goldewijk aan. “Het pand hierachter hebben we verkocht aan een buurman. Dat geldt ook voor het terrein aan de overkant.” De showroom wordt binnenkort betrokken door een “keuken- en badkamerleverancier”, met wie Goldewijk een franchise start. “Misschien gaat dat op den duur wat opleveren”, zegt algemeen directeur Jaap van Rijsten, die begin dit jaar van Heijmans Woningbouw over kwam. “Maar het gaat ons vooral om de uitstraling. Straks kunnen we hier weer mensen ontvangen.”

Goldewijk heeft een roerige periode achter de rug. Sinds 2009 schrijft het bedrijf rode cijfers. In het laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag, over boekjaar 2011, wordt melding gemaakt van een verlies van ruim 9 miljoen euro. Vijf reorganisaties volgen. Het personeelsbestand werd in de loop der jaren teruggebracht van ruim 400 naar de huidige 75 werknemers. Maart vorig jaar trekt Jozef Goldewijk zich terug als directeur. De familie stelt interim-manager Laurens Vellen aan. Aan hem de taak om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Vellen rondt de lopende reorganisaties af en begint met het afstoten van de “kroonjuwelen” van het bedrijf. De vestigingen in Almere en Steenbergen worden gesloten en verkocht, grondposities verkocht en keukenshowrooms gesloten.

September vorig jaar wordt het bouwbedrijf geconfronteerd met een plotseling liquiditeitsprobleem. Vellen ziet er geen brood meer in en besluit het faillissement aan te vragen. “Een solistische actie, waar wij als aandeelhouders volstrekt niet achter stonden”, stelt Nico Goldewijk achteraf. “Wij wilden per se verder met het bedrijf.” De aandeelhouders zetten de interimmer aan de kant en gaan het gesprek aan met de bank en de bankgarantieverstrekker. Na een week ligt er een reddingsplan op tafel. Over de details van de overeenkomst wil de aandeelhouder niet te veel kwijt. Goldewijk: “Er zijn nogmaals een aantal grondposities en bedrijfspanden verkocht.” Daarnaast krijgt het bedrijf een financiële injectie van de familie. Om hoeveel geld het gaat houdt Goldewijk liever voor zich. “Meer dan een paar ton in ieder geval.”

Na de wederopstanding van het woningbouwbedrijf neemt Nico Goldewijk plaats op de directeursstoel. Een functie die hem naar eigen zeggen niet past. Begin dit jaar wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld, Jaap van Rijsten.

Afgebroken

De voormalig Heijmans-bestuurder treft een murw geslagen bedrijf aan. “De reorganisaties hebben veel kapot gemaakt. Ook op intermenselijk vlak. Er is geen collectief gesmeed, maar afgebroken. De mensen zijn bang, reorganisatiemoe en verlangen heel erg naar toekomst, een richting.” Als gevolg van de reorganisatie werd het afgelopen jaar nauwelijks aan acquisitie gedaan. “Daar hebben we nu de naweeën van. We zouden graag een miljoen of vier of vijf meer in de orderportefeuille hebben.” Veel van de projecten die er zijn, werden voor een veel te lage prijs aangenomen. Van Rijsten is aangesteld om het bedrijf weer op te bouwen. “De afgelopen jaren ontbrak het aan een duidelijke focus”, analyseert de directeur. “Zo heb ik begrepen dat er een tijd energie gestoken werd in aanbestedingen.” Een moeilijke markt, voor een bedrijf dat een lastige financiële periode achter de rug heeft. “Je hebt te maken met selectiecriteria, solvabiliteitseisen. Dat is momenteel even moeilijk voor ons.” Bovendien past het werk niet bij het bouwbedrijf, vindt Van Rijsten. “Goldewijk is van oudsher een woningbouwer, klantgericht. We zeggen geen nee tegen een aanbestedingsopdracht, we doen graag mee, maar daar ligt niet onze kracht. Onze kracht ligt in toegevoegde waarde.”

Onder Van Rijsten zal Goldewijk zich richten op nieuwbouw in de zorg, scholen- en woningbouw en renovatie en onderhoud . De catalogusbouw waar de bouwer groot mee werd, wordt voorzichtig nieuw leven in geblazen. “We willen daar mee bezig blijven, ook vanuit een stukje historie”, stelt Goldewijk. Een groot deel van de kennis op dat gebied is in de loop der jaren uit het bedrijf verdwenen, de showrooms zijn afgestoten en de architecten ontslagen. “Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer”, beseft Goldewijk. “Maar ik denk dat we er met behulp van goede externe partijen behoorlijk dicht in de buurt kunnen komen.”

Het bedrijf verzamelt momenteel partijen om zich heen waarmee het de markt wil betreden, comakers. Dat gaat makkelijker dan gedacht. Van Rijsten: “Goldewijk heeft nog altijd een goede naam buiten. Het bedrijf heeft een gunfactor. Men wil graag weer met ons werken. Je kunt echter niet zeggen dat er nergens argwaan is, maar onderaannemers en toeleveranciers zijn tot nu toe altijd betaald. Dat helpt ook.” Goldewijk: “De crediteuren hebben zich altijd loyaal opgesteld. Zij hebben geholpen het bedrijf overeind te houden. Men nam genoegen met latere betaling of een betalingsregeling.”

Om het nieuwe Goldewijk een succes te maken is echter wel een omslag nodig, vindt Van Rijsten. “De werknemers hier, maar ook elders in de sector, zijn in het verleden vooral reactief bezig geweest. Een opdrachtgever of een adviesbureau reikt een opdracht aan, je discussieert wat over de prijs en gaat aan het werk. Dat kan nu niet meer. We moeten in oplossingen denken, vraagoverstijgende oplossingen.”

Het bedrijf is op de goede weg, vindt Van Rijsten. “We zijn weer naar de toekomst aan het kijken. Zo hebben we pas weer een nieuwe ondernemingsraad opgericht. Die was verdwenen in het reorganisatie proces. Zoiets doet mensen goed. Eindelijk, we zijn weer bezig met opbouwen.” Toch zijn er nog wat zorgpunten. Er moet bijvoorbeeld nog tussen de 500.000 euro en 1 miljoen euro aan grond verkocht worden. Kopers hebben zich al gemeld, maar het geld is nog niet binnen. “Het duurt allemaal wat langer dan gepland.”

Verliesgevende projecten en andere tegenvallers op financieel gebied die Van Rijsten tijdens zijn eerste maanden als directeur tegen kwam worden zoveel mogelijk in de jaarrekening over boekjaar 2012 ondergebracht. Hoe hoog de verliezen zullen uitvallen zegt het bedrijf nog niet te kunnen zeggen. Van Rijsten: “We zijn nog bezig met de accountant.”

Ook over het bedrag dat de familie in het bedrijf gestoken heeft, houdt hij zich op de vlakte. Maar als de bouwer onderdeel van een beursgenoteerde onderneming was, had het niet meer bestaan, beseft de bestuurder. “Bij een familiebedrijf is men doorgaans wat meer gefocust op continuïteit. Mits er toekomstperspectief is”, benadrukt Goldewijk.”

Reageer op dit artikel