nieuws

Groot tekort aan personeel na crisis

bouwbreed

De bouw krijgt direct na de crisis te maken met grote personeelstekorten. Oorzaak is de vergrijzing binnen de sector en een gebrek aan leerlingen.

Vergrijzing en leerlingentekort wreken zich al over paar jaar

Dat constateert UWV in een gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek met het EIB, Fundeon, FNV Bouw en Bouwend Nederland.

Het aantal jongeren dat werkt in de bouw, neemt substantieel af en het aantal ouderen neemt toe. “Dit leidt binnen enkele jaren tot een omvangrijke vervangingsvraag”, voorziet het UWV.

De komende jaren gaan veel ouderen met pensioen, temeer omdat werknemers in de bouw van alle sectoren het vroegst van hun oude dag mogen genieten. De pensioenleeftijd ligt rond 62 jaar.

De aanwas van leerlingen om de uitstroom aan ouderen op te vangen, blijft fors achter. Op dit moment is de vervangingsvraag zo’n 10 procent van alle werknemers per jaar, blijkt uit onderzoek van APE. De instroom van nieuwe leerlingen kan echter maar een derde hiervan opvullen.

Pensioen

In de praktijk zijn nieuwe krachten bij veel bedrijven nog niet nodig. Vanwege de bouwcrisis is er op dit moment geen arbeidsmarktkrapte en wordt personeel dat met pen­sioen gaat, niet of nauwelijks vervangen.

Mede daardoor loopt de werkloosheid dit jaar en in 2014 met 25.000 arbeidsjaren op. Vanaf 2015 trekt de bouw naar verwachting weer aan, groeit de behoefte aan personeel en wordt de arbeidskrapte snel voelbaar. Beroepen waarbij grote tekorten worden verwacht zijn bijvoorbeeld timmerman, metselaar en installateur.

Volgens UWV doet de bouwsector er goed aan te anticiperen op de naderende arbeidsmarktkrapte. Er kan gedacht worden aan het opleiden van meer leerlingen en het aantrekkelijker maken van de bouw voor zij-instromers.

Omscholen is ook een optie. Er ontstaan meer beroepen in de onderhouds- en renovatiesfeer. Ook komen er straks meer banen in de fabrieken bij toeleveranciers. De kans op werk is verder groot in beroepen als monteur gas, water en warmte.

Reageer op dit artikel