nieuws

EU verbetert bescherming tegen straling

bouwbreed Premium

Een betere bescherming van werknemers tegen elektromagnetische straling wordt een feit. Het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie heeft hierover overeenstemming bereikt met de Europese Commissie en het Parlement.

Waarschijnlijk vanaf juli 2016 gaan er grenswaarden gelden voor de blootstelling aan elektromagnetische straling. Lidstaten mogen daarvan afwijken, maar dan alleen maar naar beneden, zo laat het Ierse voorzitterschap weten.

Vorig jaar oktober heeft de Europese Raad van ministers al ingestemd met de algemene benadering. Dat was nog onder het voorzitterschap van Cyprus. Ierland is nu de puntjes op de i aan het zetten.

Behalve grenswaarden voor blootstelling geeft de richtlijn ook aan hoe risico-analyses efficiënt en effectief uitgevoerd moeten worden waarbij die proportioneel moet zijn aan de situatie op de werkplek. In aanvulling daarop beschrijft de richtlijn ook beschermingsmaatregelen die de mate van risico eenvoudig vermindert.

De nieuwe richtlijn vervangt een al bestaande richtlijn uit 2004. Daar was de nodige kritiek op vanuit sectoren die te maken hebben met elektromagnetische velden. De oude richtlijn was lastig uit te voeren en deed bovendien geen recht aan verschillen in risico’s, was de kritiek.

De huidige richtlijn, die direct ook de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor niet-ioniserende straling overneemt, neemt die kritiek ter harte. Volgens Ierland geeft de richtlijn een minimum-beschermingsniveau zonder de concurrentie te vervalsen.

Reageer op dit artikel