nieuws

Een miljard gehoopte bouwomzet weg

bouwbreed Premium

De tien grootste bouwers schreven in 2012 voor ruim 1 miljard euro af aan ontwikkel- en grondposities. Sinds 2008 is al zo’n 25 tot 30 procent aan waarde verdampt.

Een van de grootste pijnen die bouwbedrijven voelen, zijn de vele ongebruikte ontwikkel- en grondposities. Sinds het begin van de crisis is ruim een kwart van de waarde in rook opgegaan.

Weilanden, ontwikkelposities, woningen in aanbouw en opgeleverde woningen – een beetje bouwer heeft voor honderden miljoenen euro’s in portefeuille. Maar sinds de crisis is het goed mis. In 2012 moest er maar liefst voor ruim 1 miljard euro afgewaardeerd worden. Gehoopte bouwomzet die geen bouwomzet werd.

Het leidt bij veel bouwers tot netto verliezen. Waar het operationeel resultaat in 2012 meestal boven nul eindigde, drukken de afwaarderingen veel bouwers inmiddels in het rood, met BAM als pijnlijkste voorbeeld.

Grond als gevaar. De top tien heeft het geweten. Sinds kort wordt er geen meter meer aangekocht zonder dat de raad van bestuur het weet. “Langjarige verplichtingen en grote investeringen in materiële vaste activa en grondposities behoeven goedkeuring van de raad van bestuur”, schrijft Heijmans in het jaarverslag. Ook het bestuur van Volker Wessels zit er bovenop. “Ter voorkoming en beheersing van de risico’s”. Volker Wessels schreef in 2012 voor 142 miljoen euro af, waarvan 5 miljoen in de VS.

Koploper

BAM was in 2012 koploper als het gaat om afwaardering van vastgoed- en grondposities. Afgelopen jaar vervloog 242 miljoen euro. De grondbank werd voor een kwart afgewaardeerd.

Eind 2011 stond er bij BAM nog voor 890 miljoen euro aan ontwikkelposities in de boeken. Een jaar laten is dat bijna 400 miljoen minder. Een deel van de ontwikkelposities degradeerde tot “grond en bouwrechten”. Vaak de stukken weiland waarbij de kansen op bouw er in het gunstigste geval in de verre toekomst liggen. Aan grondposities heeft BAM nu 650 miljoen euro in de boeken staan, 50 miljoen euro meer dan eind 2011.

BAM neemt waarschijnlijk het zekere voor het onzekere. Want het bedrijf baseert zich op een pessimistische toekomstvisie, net iets somberder dan het Economisch Instituut voor de Bouw. De bouwer uit Bunnik gaat uit van verdere verslechtering van de markt tot het tweede halfjaar van 2014 of het eerste halfjaar 2015 en verwacht een daling van de gemiddelde huizenprijzen met 25 procent tot 30 procent ten opzichte van de piek in augustus 2008. De langere termijnvisie van BAM is dat de budgetten van de huizenkopers op een structureel lager niveau komen te liggen mede vanwege de strengere hypothecaire leningsvoorwaarden en de beperking van hypotheekrenteaftrek.

Ook TBI heeft na een “uitgebreide analyse” geconstateerd dat de woningwereld er weer slechter voorstaat dan in 2011. Het bouwconcern uit Rotterdam maakte in 2012 nog winst, maar moest dit jaar 20 miljoen euro afschrijven.

TBI heeft voor 223 miljoen euro aan grondposities, bouwrechten en onverkochte woningen. Eerder in de crisis werd al 57 miljoen afgeschreven. Daarmee is sinds de crisis 30 procent verdampt. “Dat past binn en de bandbreedte die in de markt gangbaar is”, aldus bestuursvoorzitter Daan Sperling.

Heijmans boekt al vier jaar op rij af op grondposities. Afgelopen jaar 35 miljoen euro. Sinds de crisis is er voor 99 miljoen afgewaardeerd. De bouwer uit Rosmalen heeft nog steeds voor 305 miljoen euro aan grondposities in de boeken staan. En voor 99 miljoen euro aan woningen die in voorbereiding zijn of in aanbouw. Ook de onverkochte woningen zijn een verliespost voor veel bouwers.

De vraag is hoe lang de bouwbedrijven nog door kunnen gaan met afwaar deren. De verliezen op grondposities drukken inmiddels veel bouwers in het rood.

Reageer op dit artikel