nieuws

‘Door crisis overwinning van ondernemerschap’

bouwbreed Premium

‘Door crisis overwinning van ondernemerschap’

Prijzen van nieuwbouw kunnen volgens de Van Wijnen-directeuren Van Bemmel en Wielaart nog met ongeveer een kwart omlaag. Voor de helft door efficiënter bouwen en voor de helft door lagere grondprijzen.

Hoewel “niet somber” over de eigen toekomst, leven ook bij Van Wijnen zorgen over de economische en maatschappelijke ontwikkelingen: een gebrekkig consumentenvertrouwen, uitstroom van vaklieden en een overcapaciteit in de markt, met prijsduiken als gevolg.

Het is, verkiest Van Bemmel de zonnige benadering, een stimulans om voortvarend op de ingeslagen weg door te gaan. Het ondernemingsplan voor de periode 2013-2015 staat in het teken van het neerzetten van een organisatie die efficiënt kan functioneren in de huidige “nieuwe realiteit” en tevens klaar is om zo gauw de markt de mogelijkheid biedt, groeikansen te benutten.

Aantrekkelijk

Omzet is een belangrijk doel binnen alle divisies van Van Wijnen maar onder de streep moeten ook, is de afspraak met de bedrijfsonderdelen, zwarte cijfers staan. Wielaart is in het licht van de omstandigheden tevreden over de winstontwikkeling.

Waar concurrenten bij aanbestedingen onder de kostprijs duiken en zo hun bedrijf uithollen, wil Van Wijnen financiële rek vinden door het realiseren van waarde tegen lagere (faal)kosten. Bijvoorbeeld door voortvarend nieuwe toepassingen te omarmen op het gebied van virtueel bouwen.

Het streven naar doelmatigere producten en processen krijgt onder druk van de markt meer vaart. Van Bemmel: “Dat is een voordeel van de crisis. Die zorgt voor een overwinning van het ondernemerschap.”

Meer creativiteit, is in hun ogen nodig op alle fronten. De mensen in het bedrijf moeten het doen. Het blijft een uitdaging, weet Van Bemmel, goede mensen binnen te halen en vast te houden. Daarom is het zaak te zorgen, weet hij, dat de aannemerij te boek staat als een aantrekkelijke werkgever.

De uitstroom door de vergrijzing betekent dat de komende jaren een flinke instroom nodig is van jongeren, in alle geledingen van het bedrijf. De nieuwe medewerkers moeten enthousiast blijven. Een manier om dat te bereiken is ze de gelegenheid geven te groeien in hun vak en door te stromen binnen de organisatie. De insteek is en blijft volgens Van Bemmel dat bij cruciale functies drie van de vier vacatures moeten worden ingevuld met eigen mensen.

De onderneming verkocht in 2012 ruim 900 woningen aan zowel part iculieren (circa 300) als verhuurders (circa 600). De laatste zijn steeds vaker beleggers. Ook werden her en der zorgcomplexen ge- en verbouwd voor diverse doelgroepen en zijn verschillende kantoorpanden getransformeerd tot woonruimte voor studenten.

De woningmarktvraag verschuift. Met zeven miljoen woningen is de markt kwantitatief wel voorzien, meent Van Bemmel. Het werk zit volgens hem nu meer in beheer en onderhoud van de bestaande voorraad, inclusief een deel vervangende nieuwbouw. “Als we jaarlijks 1 procent zouden vervangen, komen we op een nieuwbouwbehoefte van 70.000 woningen”, stelt hij daarbij alleszins hoopvol vast.

Commerciële huurwoningen deden het goed, groei zit ook in de bouw en verbouw van complexen voor zorgwoningen. De nieuwe opgave van herstructurering en renovatie van de bestaande voorraad moet voor een groot deel nog op gang komen en vormt daarmee nog een belofte voor de nabije toekomst.

Met veel energie zoekt Van Wijnen naar eigen zeggen kansen voor renovatie en transformatie van leegstaande kantoorgebouwen tot studentenwoningcomplexen. Een tot kort geleden nog nauwelijks ontgonnen markt. De aannemer realiseerde het afgelopen jaar verschillende van dit soort transformaties. Een groot project dat dit jaar in uitvoering komt, is Diemervijver in Diemen. Een leegstaand kantoorpark van 44.000 vierkante meter verande rt er in een complex met 930 studentenwoningen.

Stapje terug

Investeren in de toekomst, betekent dat de aandeelhouders een stapje terug moeten doen. Werd van de nettowinst van 8,2 miljoen over 2011 euro nog 7,6 miljoen euro uitgekeerd als dividend, de volledige winst over 2012 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Drie vragen over de crisis

Wanneer komt er volgens u een einde aan de crisis?

Cees van Bemmel: “Het vertrouwen van mensen in de markt moet daarvoor eerst terugkomen. Zover is het nog niet.”

Wat moet de Nederlandse overheid doen om een einde te maken aan de crisis?

“Vertrouwen uitstralen. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld de hypotheekrente helpt niet. Maar verder moeten we ophouden naar het kabinet te wijzen. Het Rijk kan zich niet in de schulden blijven steken.

In de samenleving is nog geld genoeg dus daar moet het werk vandaan komen. Laten we niet naar de overheid kijken maar zelf aan de slag gaan. Doen wat nodig is om zaken voor elkaar te krijgen.”

Wat is de belangrijkste les uit de crisis?

“Dat je niet moet denken dat er nooit een nieuwe crisis komt. Verder dat er ondanks de crisis nog genoeg te doen is. Er liggen volop kansen. Met wat creativiteit kunnen we veel oplossen. Dat is niet alleen een kwestie van geld.”

Reageer op dit artikel