nieuws

Besparingen in voorraad onhaalbaar

bouwbreed

Energiebesparing in de bestaande gebouwenvoorraad levert veel minder op dan berekend. Dat komt doordat het werkelijke energieverbruik lager is dan waar het energielabel van uitgaat.

Energielabel zegt niets over werkelijkheid

Het energielabel gaat uit van een theoretisch energieverbruik op basis van type woning, woninggrootte, bouwjaar en voorzieningen als isolatietype, glasoppervlak, dubbelglas en dergelijke. Die theoretische berekening klopt helemaal niet met de werkelijkheid, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft.

Vooral bij woningen met F- en G-label is het verschil enorm. Bij G-labelwoningen ligt het theoretische gasverbruik twee keer zo hoog als het werkelijke verbruik zoals uit de energienota’s blijkt. Bij F-labelwoningen ligt het werkelijke gasverbruik een derde hoger dan het berekende verbruik. Curieus genoeg is het bij A- en B-labelwoningen andersom, daar ligt het werkelijke verbruik boven het theoretische verbruik.

Voor het elektriciteitsverbruik liggen de cijfers weer anders. Bij A-labelwoningen ligt het werkelijke verbruik ongeveer twee keer zo hoog als het theoretische verbruik. Bij de andere labels is het nog hoger. Dat komt grotendeels doordat bij het theoretische verbruik de huishoudelijke apparaten niet worden meegenomen.

Opbrengsten

De conclusie is dan ook dat energiebesparingsmaatregelen in de praktijk veel lagere opbrengsten hebben dan wordt berekend. Dat betekent dat de terugverdientijden veel langer zijn en de maatregelen dus nauwelijks meer kosteneffectief zijn.

Nog erger is dat de beleidsdoelstellingen voor energiebesparing en terugdringing van de CO 2 -uitstoot niet kunnen worden gehaald. “In de praktijk worden beleidsdoelen meer vastgesteld op basis van het theoretische verbruik dan op basis van het werkelijke verbruik. De studie toont aan dat de meeste energiedoelstellingen kunnen worden behaald ten opzichte van het theoretische verbruik. Maar het feitelijke potentieel aan energiebesparing ligt veel lager, waardoor de meeste doelstellingen niet gehaald kunnen worden”, aldus de onderzoekers.

Reageer op dit artikel