nieuws

‘Behoefte aan zekerheid veert weer op’

bouwbreed

Keurmerk Bouwgarant zag vorig jaar 10 procent van de deelnemende bouwbedrijven wegvallen door faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. Algemeen manager Rob de Groot hoopt dat de verstrekker van (ver)bouwgaranties dit jaar op de nieuwbouwmarkt nieuwe klanten binnenhaalt.

Het verkopen van bouwverzekeringen is als het varen op conjunctuurgolven. Met als verschil dat als de golven tot aan de hemel reiken, de behoefte aan bouwverzekeringen minimaal is. En als we ons onder een vloedgolf bevinden, de behoefte aan zekerheden juist huizenhoog is.

Aan het begin van de eeuw was er een grote behoefte aan verzekeringen bij consumenten die aan het begin van een verbouwing stonden. Vijf à zesduizend polissen gingen er jaarlijks van de hand. Consumenten waren daardoor verzekerd tegen een faillissement van de aannemer of een gebrekkige oplevering van de aannemer.

Maar na 2003 verslapte de behoefte aan zekerheid weer. De economie tierde goed, faillissementen kwamen nauwelijks voor. “Garanties zijn dan niet de eerste dingen waar mensen aan denken”, zegt Rob de Groot, algemeen manager van Bouwgarant. ”Consumenten waren bij wijze van spreken blij dat ze een aannemer hadden gevonden.”

En nu het crisis is, veert de behoefte aan zekerheid weer op. Het aantal bouwbedrijven dat zich aan wil sluiten bij Bouwgarant is groter dan ooit. Toch is de lat voor velen te hoog; 87 bedrijven kwamen er afgelopen jaar bij. De behoefte aan zekerheid vertaalde zich niet in een stijging van het aantal nieuwe verzekeringen. Dat aantal daalde fors: van 3800 naar 2500. Oorzaak: een groot deel van de sector ligt stil.

De economische malaise was ook te zien aan het aantal bouwbedrijven dat deelneemt aan Bouwgarant. “Van de 1600 deelnemers waarmee het jaar is begonnen heeft bijna 10 procent vanwege faillissementen en bedrijfsbeëindigingen de kerst niet gehaald”, zegt de Groot. “Het was het afgelopen jaar bepaald geen polonaise.”

De bedrijven die wel het keurmerk voeren, doen dat mede omdat de kredietverstrekkers erom vragen. “Geldverstrekkers geven geen geld als er geen garantie is”, weet De Groot. De tijd dat banke n voor een verbouwing zonder morren 80.000 euro op tafel legden, is voorbij.

Niet elke bouwer mag het keurmerk voeren. Bedrijven worden financieel getoetst en er wordt onder meer gekeken of ze een aansprakelijkheidsverzekering hebben, een goede procedure oden met Bouwend Nederland en zetelt in het Bouwhuis. Bouwend Nederland-bestuurder Ton Borst is ook bestuurder bij Bouwgarant. Zelf werkte De Groot bij de branchevereniging. Is de neiging dan niet groot om geschillen in het voordeel van bo m meer- of minderwerk vast te stellen en er een klachtenregeling is. Nieuw is dat Bouwgarant in de loop van dit jaar start met garanties op de bouw van nieuwbouwwoningen, iets wat tot nu toe alleen gedaan werd door Woningborg en SWK. Kleine en middelgrote aannemers hebben daar behoefte aan, mede omdat consumenten en kredietverleners zekerheden vragen.

Bouwgarant stapte het afgelopen jaar over op een andere herverzekeraar. HDI Gerling stapte erin, Allianz stapte eruit. Was het Duitse bedrijf geschrokken van de situatie in de Nederlandse bouw? “Dat speelt ongetwijfeld mee”, zegt De Groot. “Maar de financiële schade was het afgelopen jaar minder groot dan de jaren ervoor. Er zijn relatief veel nette faillissementen.” Zo starten veel bedrijven door onder vleugels van een andere bouwer en nemen daarbij de projecten mee.

Vragen over de onafhankelijkheid van Bouwgarant blijven terugkeren. De verzekeraar is nauw verbon uwers te beslechten? “Nee”, zegt De Groot stellig. “We zitten midden op de wip. We zijn neutraal.” De in 2010 gestarte ge schillencommissie voor verbouwingen bevestigt volgens hem die neutraliteit. Die is samen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis opgericht.

Voordat de geschillencommissie uitspraak doet, is er de mogelijkheid om een quick scan uit te laten voeren. “Dat is zeg maar een rijdende bouwrechter die ter plekke komt kijken en gelijk uitspraak doet. Het gaat vaak om zaken waarbij de klant en de aannemer nog prima met elkaar een bak koffie kunnen drinken, maar er zakelijk gezien niet uitkomen.”

“We proberen maximaal neutraal te zijn”, benadrukt De Groot. “Zonder kritische houding ben je als onafhankelijke stichting uiteindelijk ni et levensvatbaar. Dan graaf je je eigen graf.”

Reageer op dit artikel