nieuws

Asscher wil einde maken aan uitbuiting werkers

bouwbreed Premium

Aanpak van betaling van het minimumloon grotendeels als onkostenvergoeding en ketenaansprakelijkheid bij loonbetaling, zijn twee maatregelen die minister Asscher (sociale zaken) wil invoeren om uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor loonbetaling

Ongewenst noemt Asscher de schijnconstructies die van werknemers zelfstandigen maakt. Onderbetaling, ontwijken van belasting en premies en te veel loon inhouden als vergoeding voor huisvesting en andere kosten. Daar wil hij een eind aan maken. In de bouw zou het gaan om 3 tot 5 procent schijnzelfstandigen.

Zo wil de bewindsman de handhaving uitbreiden met maximaal 35 inspecteurs bij de Inspectie SZW. Die kunnen mede helpen bij de privaatrechtelijke handhaving van de cao. Op grote projecten zoals Eemshaven en Tweede Maasvlakte wil Asscher speciale projectteams inzetten die samen met de sociale partners kunnen kijken of de daar werkende buitenlanders goed behandeld worden.

Om te voorkomen dat een groot deel van het loon wordt uitbetaald als onbelaste onkostenvergoeding, zoekt de minister een mogelijkheid om dat aan banden te leggen. Te denken valt aan beperking in de tijd, in de aard van de vergoeding, of in de omvang in relatie tot het loon.

Minimumloon

Momenteel worden met name buitenlandse werknemers te vaak gedwongen lange uren te maken om aan het minimumloon te komen. De bewindsman wil dat ondervangen door te gaan werken met een minimumurenloon in combinatie met een verplichte urenadministratie door de werkgever.

Om de handhaving hiervoor te verbeteren, wil hij contante betaling van het loon gaan verbieden. Ook wil hij het verstrekken van een jaaropgave gaan verplichten. Ook dat verbetert de controlemogelijkheden.

FNV Bouw heeft al aangekondigd financieel en organisatorisch sterk in te zetten op een Bureau Handhaving cao. Het Bureau dat door werkgevers en werknemers wordt betaald, moet toezien op naleving van cao-afspraken in verschillende sectoren. Daarom opende FNV Bouw eerder al het Meldpunt Naleving cao.

Reageer op dit artikel