nieuws

‘Actief grondbeleid bron van leegstand ’

bouwbreed Premium

De crisis in de kantoren- en winkelmarkt moet worden aangegrepen om de ernstige systeemfouten aan te pakken die eraan ten grondslag liggen.

Dat adviseren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Er is volgens de organisaties sprake van een crisis van het systeem. Zowel de spelregels voor als het gedrag van de partijen die erbij betrokken zijn, moeten op de helling. Bejubelde fenomenen als actief grondbeleid, gebiedsexploitatie en waardecreatie in vastgoedland verliezen hun glans. Waardes blijken vaak overschat, vooral door een krakkemikkige taxatiemethodiek. In het kader van actief grondbeleid dienen kantoren veelal op de eerste plaats om gewenste grondopbrengsten te realiseren. Nog maar recent werd geprobeerd de laatste aarzelaars voor een dergelijke aanpak over de streep te trekken.

In plaats van doorgaan op deze voet, bepleiten PBL en ASRE een meer organische verdere ontwikkeling, flexibel in opzet, om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. En alles voortaan uitsluitend op basis van behoefte.

> pagina 6: crisis zit in aanpak van leegstand

Reageer op dit artikel