nieuws

‘Zoetermeer’ wilde altijd al politicus

bouwbreed Premium

De top van Bouwend Nederland heeft van meet af aan aangestuurd op een politicus als opvolger van Elco Brinkman. Tot veel verzet van grote bouwers heeft dat niet geleid.

Top Bouwend Nederland bepaalde in augustus 2012 hoe opvolger Brinkman eruit moest zien

Dat blijkt uit een reconstructie van de verkiezing van Maxime Verhagen tot voorzitter van Bouwend Nederland, die Cobouw heeft gemaakt op basis van vertrouwelijke stukken en gesprekken met een groot aantal bestuursleden van de brancheorganisatie.

In augustus vorig jaar, maanden voordat het vertrek van Brinkman officieel naar buiten wordt gebracht, staat het profiel van de nieuwe voorzitter al grotendeels op papier. Grote wijzigingen worden daarna niet meer doorgevoerd, ook niet nadat de leden van het algemeen bestuur in november op de hoogte worden gebracht van het aanstaande vertrek van de hun voorzitter.

Weliswaar wordt het politieke karakter in het opgestelde profiel wat afgezwakt, maar ook dan is het voor iedereen volkomen helder dat de opvolger van Brinkman hoogstwaarschijnlijk uit politieke kringen zal komen.

De conclusie is opmerkelijk omdat een groep grote bouwondernemingen, waaronder Heijmans, Dura Vermeer en Volker Wessels, onlangs in deze krant aangaf nadrukkelijk te hebben gepleit voor een ondernemer als nieuwe voorzitter. Op welke manier ze dat hebben gedaan en vooral wanneer, blijft evenwel onduidelijk.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 februari wordt Verhagen gepresenteerd als opvolger van Brinkman. Dat leidt tot discussie over vooral de politieke kleur van de nieuwe voorman. Enkele bestuurders vragen zich af of het handig is om voor een CDA’er te gaan, omdat Brinkman voorlopig als senator actief blijft. Maar ook hier blijft breed verzet uit.

De invloed van de zeven grootste bouwondernemingen binnen het bestuursorgaan is beperkt. Ze mogen dan jaarlijks bijna 4 miljoen aan contributie betalen, in het algemeen bestuur zijn ze flink in de minderheid. Zes van de zesentwintig leden zijn afkomstig van een G7-onderneming.

Opvallend is wel dat waar de top van Bouwend Nederland in augustus al weet dat Brinkman opstapt, de grote bouwbedrijven dat pas veel later krijgen te horen.

Van een opzetje tussen Brinkman en Verhagen, wil evenwel niemand weten. Ook Brinkman zelf ontkent dat nadrukkelijk. Hij zegt zich niet te hebben bemoeid met zijn opvolging. Algemeen directeur Jan van Tuinen van Bouwend Nederland wil inhoudelijk niet ingaan op vragen van Cobouw over de procedure.

Vandaag vindt het eerder aangekondigde crisisberaad plaats tussen de G7 en Bouwend Nederland, melden drie van de zeven betrokken bedrijven. De brancheorganisatie zegt evenwel van niets te weten. Zij ontkent in ieder geval betrokken te zijn bij het overleg, dat wordt gehouden in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Afgelopen donderdag liet Van Tuinen in een vergadering met de bestuurders van de regio Zuid al weten de oproep tot het moderniseren van de branchevereniging ter harte te nemen. “We zullen Maxime Verhagen aanbevelen om werk te maken van de vereenvoudiging van de verenigingsstructuur van Bouwend Nederland”, tekende de regio Bouwend Zeeland op uit zijn mond.

Reageer op dit artikel