nieuws

Zandpalen rijden aannemer snelweg A4 in de wielen

bouwbreed

Bij de aanleg van het ontbrekende deel van de A4 tussen Delft en Schiedam is de aannemer gestuit op zogeheten zandpalen. Rijkswaterstaat gaat er vooralsnog van uit dat de aanwezigheid van de palen geen gevolgen heeft voor de geplande openstelling van het stuk snelweg eind 2015.

De zandpalen zijn begin jaren zeventig aangebracht bij de aanleg van het zandlichaam voor de A4 Midden-Delfland en dienden om een snellere zetting van de ondergrond te bewerkstelligen. Bij deze wijze van drainage worden tot op grote diepte geboorde gaten opgevuld met grof waterdoorlatend zand of grind. De palen in de bodem van Midden-Delfland kwamen volgens Rijkswaterstaat niet voor in de areaalgegevens van veertig jaar geleden.

Rijkswaterstaat bekijkt momenteel samen met aannemerscombinatie A4All of het noodzakelijk is het huidige ontwerp voor de halfverdiepte ligging van de weg wellicht op onderdelen aan te passen. Hierover komt binnen enkele weken meer duidelijkheid. De start van het werk aan de halfverdiepte snelweg was volgende maand gepland.

Reageer op dit artikel