nieuws

WSW zet directeur Roland van der Post aan de kant

bouwbreed Premium

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft directeur Roland van der Post uit zijn functie gezet. Dat meldde het WSW gisteren in een persverklaring.

De raad van commissarissen wil een nieuw bestuur. Het Waarborgfonds heeft sinds het Vestia-debacle te maken met forse kritiek.

De commissie-Hoekstra constateerde in december bij het Waarborgfonds “onvoldoende risicobeheersing in de preventieve sfeer”. Het Waarborgfonds had onvoldoende zicht op de risico’s bij Vestia.

Van der Post, die al sinds 2003 algemeen directeur van het WSW is, is het tweede slachtoffer onder toezichthouders van Vestia. Vorige maand vertrok directeur Jan van der Moolen bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat ook steken liet vallen bij de Rotterdamse corporatie.

De commissie-Hoekstra verwijt zowel het WSW als het CFV onduidelijkheid over de rolverdeling tussen beide partijen. Het CFV concentreerde zich op het vermogenstoezicht en ging er stilzwijgend vanuit dat het WSW toezicht hield op de liquiditeit en de derivatenportefeuille. Er waren echter geen sluitende afspraken tussen het WSW en het CFV over taakverdeling en informatie-uitwisseling. Daardoor gingen er onvoldoende bellen rinkelen naar aanleiding van de derivatenhandel bij Vestia.

Het WSW verstrekt borgstellingen die ervoor zorgen dat woningcorporaties goedkope leningen kunnen aantrekken. Om de risico’s in te perken, houdt het fonds een vinger aan de pols bij de corporaties. Eind 2011 stond het WSW borg voor 86,3 miljard euro

Van der Post werkt sinds 1987 in de corporatiesector. Tot 1991 was hij beleidsmedewerker bij de Nationale Woningraad, van 1991 tot 1999 adjunctdirecteur/bestuurder bij Stadswonen te Rotterdam. In 1999 stapte hij over naar het WSW.

Reageer op dit artikel