nieuws

Woningmarktbeleid nog onzeker

bouwbreed

De problemen op de woningmarkt zijn nog lang niet opgelost. Debatten in zowel Eerste als Tweede Kamer over het huurbeleid inclusief verhuurdersheffing, een belangrijk onderdeel van het woningmarktbeleid, zijn weer uitgesteld.

De onzekerheid hoe het zal gaan met de woningmarkt en de nieuwbouw blijft bestaan. Zolang er geen helderheid is over wat het kabinet in een volgend akkoord in petto heeft voor de investeringen in woningen, lees de investeringsruimte van corporaties, blijft iedereen in het wereldje op zijn handen zitten.

Die helderheid had deels afgelopen dinsdag moeten komen vanuit de Eerste Kamer die dan zou besluiten over de huurverhogingen. Dat is echter weer uitgesteld omdat de senaat nog met meer vragen zit die eerst beantwoord moeten worden.

Iets soortgelijks speelt ook in de Tweede kamer waar een overleg over de corporaties een dag is opgeschoven en een debat over het huurbeleid een week. De Tweede Kamer wil eerst de antwoorden aan de Eerste Kamer hebben alvorens verder te praten.

Inmiddels beijvert minister Blok zich om zijn beleid toch min of meer ongeschonden door beide Kamers der Staten Generaal te loodsen. Zo heeft hij recentelijk nog eens uitgelegd dat slechts 1 procent van de woningvoorraad van corporaties een huurprijs op of boven de maximale huurprijs heeft. Dat wil dus zeggen dat voor 99 procent van de voorraad boventrendmatigehuurverhogingen mogelijk zijn. Bovendien zit de gemiddelde huurprijs van corporatiewoningen op twee derde van de maximale prijs volgens het Woningwaarderingsstelsel, zo weet de minster. Dat geeft dus behoorlijk wat extra verdiencapaciteit, is dan de conclusie en dus ruimte om én de heffing te betalen én investeringen te blijven plegen.

Nog recenter heeft de minister ook nog eens zijn mening gegeven over het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate die kritisch was over het model van het Centraal Planbureau op het gebied van de mogelijke effecten van boventrendmatige huurstijging op de vraag. ASRE concludeert dat de vraag afneemt terwijl het CPB uitgaat van een stijgende vraag.

Het gesteggel nu betekent in ieder geval dat vooralsnog geen zicht is op meer investeringen in huurwoningen, integendeel. Wellicht dat het wachten is op het sociaal akkoord dat nog gesloten moet worden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels