nieuws

Warmte uit melk voor woning boer

bouwbreed

Vanuit Friesland is een installatie in opmars die bij melkveebedrijven warmte wint uit koeienmelk. Met het systeem Eco200 wordt niet alleen de melkinstallatie schoongespoeld, maar kan tevens het woninggedeelte van de boerderij worden verwarmd.

Overheden versnellen introductie Eco200

Het bedrijf AgriComfort in Joure brengt het systeem op de markt en heeft het inmiddels bij circa tien melkveehouderijen laten installeren. Daarnaast staan circa vijf projecten op het punt van uitvoeren.

Het principe is dat de koeienmelk via een warmtewisselaar binnen een paar seconden wordt teruggekoeld naar 4 graden Celsius. De daarbij vrijkomende warmte gaat niet meer verloren, zoals nu nog het geval is bij gebruik van een traditionele koelmachine. Om de warmtepomp constant van warmte te kunnen voorzien, en niet alleen tijdens het melken, is een buffervat voor de melk ontwikkeld. Met Eco200 integreert AgriComfort in feite de processen van koelen en verwarmen, zodat maar één keer energie benodigd is.

Aanvankelijk leek het erop dat het principe van warmtewinning uit melk niet zou werken, omdat een warmtepomp niet overweg kan met een temperatuur van 34 graden die de melk heeft direct na het melken. Dat probleem is ondervangen door de melk direct terug te koelen naar 4 graden.

Propaangas

Uit praktijkproefopstellingen bij diverse boeren is vast komen te staan dat zij met Eco200 gemiddeld 5000 kubieke meter aardgas kunnen besparen.

Voor agrariërs die op propaangas zijn aangewezen pakt het voordeel extra groot uit: propaan is momenteel 40 tot 50 procent duurder dan aardgas. Ook blijkt Eco200 minder energie te vergen dan traditionele koelsystemen.

Directeur Theun Toering wijst erop dat de doelgroep de grote boerenbedrijven zijn, hoewel het systeem volgens hem al rendabel zou kunnen zijn met vijftig à zestig koeien. Dat is afhakelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld of stal en woning aan elkaar zijn gebouwd of op afstand van elkaar liggen.

Voor installatie van het systeem (vanaf circa 32.000 euro) zijn diverse subsidiegelden beschikbaar, zoals de Energie Investerings Aftrek. Maar Agricomfort krijgt ook steun van onder andere de provincie en de gemeente Leeuwarden. Deze gemeente wil vanaf 2020 geheel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Gemeentelijk energieconsulent Bouwe de Boer meldt dat het gemeentebestuur 40.000 euro wil bijdragen zodra Agricomfort bij tien boeren in de gemeente zijn systeem kan installeren.

Eerder deze maand was de gemeente initiatiefnemer van een presentatie van Eco200 bij een melkveehouder. De Boer is daar overtuigd geraakt van de werking van het systeem. “Dit is een stap naar de energieneutrale boerderij”, aldus De Boer, die aangeeft dat de gemeente door deelname aan het project tevens de installatiesector een steun in de rug wil geven.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels