nieuws

Vooral op de bouwplaats minder werk

bouwbreed

Van het derde op het vierde kwartaal zijn twee keer zoveel werknemers van de bouwplaats als uta-personeel op straat komen te staan. Het aantal timmermannen is vergeleken met begin 2012 met 13,7 procent gedaald tot 37.025.

Grote uitstroom van timmermannen

Kenniscentrum Fundeon constateert in zijn arbeidsmarktmonitor dat de werkgelegenheid in de bouw zwaar wordt getroffen. Van het derde op het vierde kwartaal slonk het aantal werknemers op de bouwplaats met 6 procent tot 77.935. Het uta-personeel verminderde met 3 procent tot 45.258. De klappen komen het hardst aan bij de blokkenstellers (-15 procent), voegers (-12 procent) en straatmakers (-11 procent). Ook metselaars (-10 procent) en stukadoors (-9 procent) leveren fors in.

Van het kader in de bouw vertrok in het vierde kwartaal zo’n 2 procent. Groter was het verloop bij de uitvoerders, waarvan 4 procent vertrok.

Van de huidige werknemers in de bouw behoort 70,7 procent tot de categorie 25 tot 54 jaar. Het aandeel van de 55-plussers is gestegen tot 18,5 procent. Het aantal werknemers jonger dan 25 daalde in een jaar tijd van 14,8 naar 10,8 procent.

Grillig

Fundeon noemt het bestand toe- en uittreders grillig. Sterke veranderingen zijn aan de orde van de dag. Wat opvalt is de stijging van het aantal toetreders in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. In het derde kwartaal – jongere cijfers zijn niet beschikbaar – stapten 2386 timmerlieden uit het vak. Slechts 792 personen keerden op de lege plaatsen terug.

Slechts in enkele sectoren nam in het vierde kwartaal het aantal vacatures bij UWV Werkbedrijf toe. Bijvoorbeeld bij dakdekkers, verwerkers van betonstaal en de betonreparateurs. Ook groeide de vraag naar bouwkundigen en slopers. De aantallen vacatures voor betontimmermannen, natuursteenbewerkers en voegers namen met meer dan de helft af.

Na een stijging van bijna 10 procent in het derde kwartaal nam het aantal WW’ers in het vierde kwartaal met 16 procent toe tot 16.500.

Reageer op dit artikel