nieuws

Van Oord voorzichtig optimistisch

bouwbreed

Van Oord prijst zich gelukkig met een ten opzichte van 2011 bijna gelijk gebleven jaaromzet van circa 1.7 miljard euro.

< vervolg van pagina 1

“ Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in grote delen van de wereld“, telt topman Pieter van Oord zijn zegeningen verder, “zijn wij in staat gebleken onze winstgevendheid op peil te houden.” Dit blijkt te zijn bereikt tegen een achtergrond van teruglopende investeringen door overheden en havenautoriteiten in Europa. Desondanks is het bedrijf voorzichtig optimistisch over de komende tijd. Het verwacht dat de wereldeconomie dit jaar tekenen van enig herstel vertoont, maar ook dat dit niet zal gelden voor Europa. Spreiding van activiteiten over verschillende marktsegmenten en in uiteenlopende delen van de wereld helpt de onderneming aan stabiliteit.

Het bedrijf heeft zeker in de bagger te maken met veranderende marktomstandigheden waarin scherper moet worden geconcurreerd. Maar het is ook actief in de regio’s en marktsegmenten die veel minder last hebben van de economische crisis dan bijvoorbeeld de Europese inframarkt.

In de traditionele kernactiviteit van het bedrijf, de bagger, ziet Van Oord het accent verschuiven naar projecten buiten Europa. Vooral in Azië en Australië gaat het goed. Daarnaast nemen de activiteiten in de offshore olie- en gasindustrie een vlucht. Sinds enige jaren scoort het bedrijf op de energiemarkt van delfstofwinning tot aanleg van de parken met grote zogeheten epc-projecten (pensionering, procurement & Construction).

Opvallend is de forse personeelsreductie die is doorgevoerd wegens het schrale economische klimaat. Het aantal werknemers daalde ten opzichte van 2011 met ruim 500 tot 4550 fte’s. Dat is nog altijd meer dan er in 2010 in dienst waren (4410) en ook meer dan in 2009 (4060). De krimp deed zich voor bij vest igingen buiten Nederland waar variabele contracten niet werden verlengd. In Nederland bleef het aantal werknemers op peil.

Vraag?

“tekst”

Vraag?

“tekst”

Vraag?

“tekst”

Reageer op dit artikel