nieuws

Social return geen geschiktheids- of gunningscriterium

bouwbreed Premium

Social return is geen geschiktheids- of gunningscriterium. Dit geldt zeker als een verklaring daarover niet al in deel 0 van het bestek wordt genoemd bij het lijstje verplichte verklaringen dat ingediend moet worden. Dat heeft de kortgedingrechter in Groningen uitgesproken.

Aannemer Beens uit Genemuiden had het kort geding aangespannen omdat de winnaar geen verklaring over social return bij de stukken had gevoegd. Dat had volgens Beens wel gemoeten omdat de gemeente Oldambt bij de aanbesteding van de aanpassing van het Nieuwe Kanaal wel inzette op social return ter grootte van de inzet van werklozen voor 5 procent van het totaal aantal manuren werk.

De voorzieningenrechter ging daar echter niet in mee. Die wees erop dat alleen al uit het feit dat in de lijst in deel 0 van het bestek geen social returnverklaring werd gevraagd, blijkt dat het geen geschiktheids- of gunningscriterium was maar een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. De social-returnverklaring kwam pas terug in deel 2, het hoofdstuk beschrijvingen.

De uiteindelijke winnaar van de aanbesteding waarvan het gunningscriterium laagste prijs was, wist ook van die bepaling. Door te verklaren zich te conformeren aan hetgeen is omschreven in bestek, tekeningen en overige bijlagen, heeft die impliciet aangegeven zich aan social return te zullen houden. Daar heeft hij volgens eigen zeggen ook rekening mee gehouden bij het afprijzen van de besteksposten.

De rechter vindt daarom dat de winnaar de verklaring later alsnog mocht geven, geen herstel van een fout. Ware dat wel het geval geweest dan zou de winnaar afgewezen hebben moeten worden op basis van vele uitspraken hierover.

Ook het transparantiebeginsel waarop Beens zich beroept, gaat volgens de rechter niet op. Het gunningscriterium laagste prijs was helder, dus niets mis mee. Wel vraagt de rechter zich af of de gemeente niet wat beter richting Beens had kunnen motiveren dat er niets aan de hand was.

Reageer op dit artikel