nieuws

Samenwerking waterschap en grondeigenaren

bouwbreed

Het hoogheemraadschap van Rijnland en grondeigenaren binnen het werkgebied van het waterschap betalen samen de kosten van het verdiepen van de watergangen in de polder Aarlanderveen.

Het gaat vooralsnog om een eenmalige samenwerking waarbij de baggerverplichting van grondeigenaren wordt gecombineerd met de wens van het hoogheemraadschap om de watergangen dieper te maken.

Volgens hoogheemraad Pieter Hellinga is de ondertekening van het eerste contract die komende week plaatsvindt een mijlpaal. Het gaat daarbij om het gebied aan de westzijde van Aarlanderveen. Daar worden zowel de grote watergangen in de polder als kleinere sloten gebaggerd. “Iets dieper dan voorheen”, zo staat in een toelichting.

Door samen te werken wordt het verdiepen van de watergangen in het gebied niet langer versnipperd aangepakt. Bovendien zijn de eerste reacties positief.

Daarom overweegt het hoogheemraadschap van Rijnland om in de toekomst vaker samen te werken met grondeigenaren. “Het lijkt een aanpak die ook in andere polders zou kunnen werken”, zegt Hellinga.

Reageer op dit artikel